Opleidingen voor EIP

Om de verschillende taken van de EIP goed uit te kunnen voeren, worden zowel door de UGent als door externen (bv. brandweer) opleidingen georganiseerd op periodieke basis.

Het aanbod van de opleidingen en de opleidingsdata vindt u terup op de website van de Noodplanning UGent.
Inschrijven voor een of meerdere opleidingen gebeurt via Apollo, meer bepaald via 'Personeel' > 'Vorming' > 'Catalogus' > 'Eerste InterventiePloeg'.

Vergaderingen en bijeenkomsten EIP

Jaarlijks is er een bijeenkomst voor àlle EIP-leden om de nieuwe leden te verwelkomen, de evacuatieroutes toe te lichten en de principes bij een evacuatie te overlopen. Uw opmerkingen over de werking, de routes, enz. kan u dan ook meedelen.
(Opmerkingen over veiligheid en evt. defecten of gebreken kan u altijd per e-mail ovemaken aan de EIP-coördinator.)

Interessante presentatie: Evacuatie: specifieke informatiesessie Fac. Rechten

Verder is er na elke evacuatieoefening een debriefing voorzien, in de Facultaire Raadzaal.