Erkenning

I. Erkenning als bemiddelaar

Onze opleiding Bemiddeling is erkend door de Federale Bemiddelingscommissie.

De deelnemers aan de uitstroommodules die het getuigschrift van de opleiding hebben verworven, kunnen, mits zij voldoen aan de door de Federale Bemiddelingscommissie uitgevaardigde criteria (zie hieronder), als bemiddelaar worden erkend.

II. Erkenning als permanente vorming:

Er is een aanvraag ingediend tot erkenning van deze opleiding als permanente vorming bij de Orde van Vlaamse Balies en bij de Nationale Kamer voor Notarissen.

III. Erkenning voor Vlaams Opleidingsverlof en Brussels Educatief Verlof:

Onderwijs is een regionale materie en de toekenning van betaald educatief verlof is sinds enkele jaren toegewezen aan de regio's.

De opleiding is erkend voor het Vlaams Opleidingsverlof (VOV, het vroegere Betaald Educatief Verlof) en het Brussels systeem van Betaald Educatief Verlof.
De nodige formulieren voor het aanvragen ervan worden op eenvoudig verzoek aangeleverd door CBR of Gandaius Permanente Vorming, afhankelijk van de plaats van inschrijving.

Maximale duur van het educatief verlof:

Federale Bemiddelingscommissie

Op de website van de Federale Bemiddelingscommissie vindt u onder meer: