Deliberatie voor studenten uit de 1ste bachelor

Studenten kunnen geslaagd worden verklaard voor het eerste modeltrajectjaar van de bachelor indien ze voldoen aan volgende cumulatieve voorwaarden (zie art. 67 van het onderwijs- en examenreglement):

  • het deliberatiepakket bevat enkel vakken uit het 1ste modeltrajectjaar van de bachelor
  • voor alle vakken werd minstens 8/20 behaald
  • maximaal 2 vakken met tekorten
  • voor het deliberatiepakket werd in totaal minstens 50% behaald
  • het tekort is niet groter dan 1% op het gewogen totaal, waarbij de studiepunten als gewichten worden gehanteerd.

Een trucje om dit te berekenen: vermenigvuldig het aantal buispunten met het aantal studiepunten van het vak. Het product mag niet groter dan 12 zijn.