Examenrooster criminologie

Examenperiodes

In de academische kalender zijn 3 examenperiodes vastgelegd. De eerste semesterexamenperiode ligt steeds in de maand januari en de tweedesemesterperiode strekt zich uit van half mei tot begin juli. De tweede zittijd begint halfweg augustus.

Voor meer precieze data: academische kalender

Bekendmaking voorlopig examenrooster

In de loop van september wordt het voorlopig examenrooster (1ste semester) op de desbetreffende Ufora infosites geplaatst:

  • voor de bachelorstudenten criminologie: alle vakken
  • voor de masterstudenten criminologie: enkel de plichtvakken

Opgelet: onder voorbehoud van goedkeuring door de faculteitsraad (oktober) en goedkeuring van de aangevraagde lokalen.

Bekendmaking definitief examenrooster

Het examenrooster wordt via Oasis,'mijn kalender', bekendgemaakt:

  • uiterlijk op vrijdag 25/11/2022 om 17u voor examens eerste semester
  • uiterlijk op vrijdag 17/03/2023 om 17u voor examens tweede semester
  • uiterlijk op woensdag 12/07/2023 om 17u voor examens tweede zittijd

De concrete tijdstippen voor mondelinge examens worden gecommuniceerd via Ufora op de desbetreffende cursussites.

Spreiding van de examens over de examenperiode

Voor elk modeltrajectjaar wordt een examenrooster opgesteld in overleg met de studentenvertegenwoordigers.

De faculteit recht en criminologie volgt de algemene regeling van het onderwijs- en examenreglement (art. 54 OER) en voorziet een billijke spreiding van de examens over de totaliteit van de examenperiode. Een ’24-uur regeling’ is dus niet van toepassing.

Bij overlapping (2 examens op 1 dag) tegen gevolge van een geïndividualiseerd traject (GIT) moet voorrang worden gegeven aan het examen van het laagste jaar en/of van de eigen opleiding (boven een keuzevak uit een andere opleiding).

Studenten die omwille van een overlapping wensen deel te nemen aan een (eventueel) inhaalexamen, moeten zelf contact opnemen met de lesgever.

Contact

Voor vragen over het examenrooster, contacteer de facultaire studentenadministratie (FSA), eveneens het examensecretariaat.