Ziekte of overmacht

Melden van ziekte of overmacht

  1. Op de dag(en) ervoor of uiterlijk op de dag van het examen zelf geeft de student onmiddellijk via de afwezigheidsapplicatie door dat hij of zij afwezig is voor een specifiek examen en zendt hij/zij  een foto of scan van het ziekteattest per mail naar fsa.rechten@ugent.be.
  2. Het origineel ziekteattest moet binnen de 3 werkdagen na het examen worden ontvangen door de facultaire studentenadministratie (FSA Recht en Criminologie, Voldersstraat 3, 9000 Gent). De poststempel geldt als bewijs. U kan dit ook zelf in de FSA brievenbus aan het bureel (lokaal 100.033) deponeren. Wanneer de FSA het ziekteattest ontvangt, zal de datum van ontvangst van dit attest aangevuld worden in het registratiesysteem en krijgt de student hiervan automatisch een mail ter bevestiging. Pas na ontvangst van dit ziekteattest is de student gewettigd afwezig voor het examen.  
In het kader van de huidige coronaproblematiek wordt gevraagd om ook een ingescand/elektronisch attest te mailen naar .

Inhaalexamen?

De student neemt ZELF contact op met de lesgever wanneer hij/zij in aanmerking wenst te komen voor een inhaalexamen.

Contact

Voor informatie over wat te doen bij ziekte of bij overmachtssituaties kunnen studenten tijdens de examenperiode de FSA telefonisch bereiken tussen 8u30 tot 12u en tussen 13u30 tot 17u:

  • bachelor en master criminologische wetenschappen: 09/264.67.78
  • bachelor in de rechten, schakel- en voorbereidingsprogramma: 09/264.97.18
  • master rechten, master na masters en gast- en exchange studenten: 09/264.67.64

Het algemeen emailadres is