Juridisch Schrijven

In de 3de Bachelor Rechten wordt er van de studenten een juridisch schrijven verwacht ter voorbereiding van het schrijven van de masterproef in de masterjaren.

Dit juridisch schrijven is een paper over een thema aansluitend bij één van de juridische vakken van de bacheloropleiding.