Facultaire prijzen 2010-2011

Elk jaar reikt de Faculteit Rechtsgeleerdheid meerdere prijzen uit aan verdienstelijke studenten. De uitreiking gebeurt op de plechtige proclamaties. Aan de prijzen is een geldbedrag verbonden.

Laureaat Criminologische Wetenschappen

Prijs beste masterproef
Laureaat: Stefanie Vandecapelle
Bekroonde masterproef: Sexueel partnergeweld in Vlaanderen: een belevingsstudie. (promotor: G. Vermeulen)

Laureaten Rechten

Prijs voor de beste student rechten (geschonken door Gandaius Alumni)
Laureaat: Jurgen Goossens

Prijs voor de beste masterproef in de major nationaal en internationaal publiekrecht en milieurecht
Laureaat: Karl Goethals
Bekroonde masterproef: The Pursuit of happiness: één begrip, vele ladingen (promotor: E. Somers)

Prijs voor de beste masterproef in de major Fiscaliteit
Laureaat: Céline Vandercruyssen
Bekroonde masterproef: Historische ontwikkeling van tijdstip en modaliteiten van belastbaarheid van aandelenopties (promotor: S. Van Crombrugge)

Prijs voor de beste masterproef in de major burgerlijk recht en strafrecht
Laureaat:Daan De Witte
Bekroonde masterproef: Draagwijdte van de rechten en plichten van de vruchtgebruiker van een onroerend goed. Goede afspraken maken goede vrienden. (promotor: A. Wylleman)

Prijs voor de beste masterproef in de major sociaal en economisch recht
Laureaat: Iwein Beirens
Bekroonde masterproef: Alternatieven voor naakte ontslagen in de banksector (promotor: W. Van Eeckhoutte)

Prijs voor de beste masterproef in de major Europees recht
Laureaat: Bram Demeester
Bekroonde masterproef: Vergelijkende studie EU-USA van de Microsoft zaak inzake koppelverkoop (promotor: I. Govaere)

Prijs voor de beste masterproef in het sociaal recht (geschonken door het Arbeidshof te Gent)
Laureaat: Bart Franceus
Bekroonde masterproef: De verschillende socialezekerheidsbescherming van contractuele en statutaire personeelsleden: een onhoudbare discriminatie? Verticaal en (quasi) horizontaal perspectief (promotor: W. Van Eeckhoutte)

Prijs voor de beste pleiter (geschonken door de Balie van Gent)
Laureaat: Maarten Esprit

Prijs voor de beste student in de Master in het Notariaat (geschonken door het Instituut voor Notarieel Recht)
Laureaat: Liesbet Pluym

Prijs voor de beste masterproef in de Master in het Notariaat (geschonken door de Stichting Oost-Vlaams Notariaat)
Laureaat: Liesbet Pluym
Bekroonde masterproef: De notariële akte in het kader van draagmoederschap (promotor: J. Bael)

Prijs voor de beste student in de Master in de Fiscaliteit (geschonken door Intersentia)
Laureaat: Melanie Vanbiervliet

Prijs voor het beste Tax Game (geschonken door Deloitte)
Winnend team: Dieter Bruneel, Tine Bultinck, David Gonce en Daan De Sloover