Vrijstelling

Vrijstelling

  • Studenten die reeds één of meerdere credits behaald hebben in een andere opleiding (universiteit of hogeschool), kunnen in aanmerking komen voor één of meerdere vrijstellingen (EVK's). Hiermee word je dan vrijgesteld van de verplichting om het examen van een 'gelijkaardig' opleidingsonderdeel af te leggen.
  • Je hebt reeds competenties verworven (EVC's) tijdens ervaringen in bijvoorbeeld het werk, vrijwilligerswerk, hobby's of verenigingsleven. Mogelijks kan je hiervoor een bewijs van bekwaamheid ontvangen. Met dit bewijs kan je dan een vrijstelling aanvragen. Meer informatie vind je hier.

Hoe een vrijstelling (EVK) aanvragen?

Vrijstellingen kunnen aangevraagd worden via deze elektronische applicatie.

  • deadline aanvraag vak 1ste semester = 14 november 2022
  • deadline aanvraag vak 2de semester of jaarvak = 28 februari 2023

En wat dan?

De uiteindelijke beslissing over de aanvraag wordt genomen door de curriculumcommissie van de faculteit.

De curriculumcommissie komt in de maanden september en oktober ongeveer tweewekelijks samen om de aanvragen te beoordelen. Hoe vroeger je jouw aanvraag indient, hoe vroeger je weet of de vrijstelling al dan niet werd toegekend.

In het tweede semester komt de curriculumcommissie eveneens samen, en dit begin maart.

Als jou een vrijstelling wordt toegekend, wordt dit door de facultaire studentenadministratie (FSA) op het curriculum van de student aangeduid. Houd dus zeker jouw curriculumoverzicht in Oasis in de gaten.

Bij een negatieve beslissing van de curriculumcommissie, word je hiervan op de hoogte gebracht via mail.

Contact

Met vragen die niet op deze website worden opgelost, kan je terecht bij het monitoraat.

Heb je vragen rond aanpassingen die werden aangebracht in Oasis, neem dan contact op met de FSA.