Renteloze lening aankoop laptop - BYOD

Nood aan een laptop

Je zal een laptop nodig hebben voor het onderwijs aan de Universiteit Gent.
Voor de meeste opleidingen is een goed werkende basislaptop voldoende, voor sommige opleidingen is een meer geavanceerd model noodzakelijk.
Dit kan zeker aan het begin van het academiejaar een zware hap uit je budget betekenen.

Renteloze lening voor aankoop laptop

De UGent voorziet via de Sociale Dienst in renteloze leningen voor de aankoop van een laptop.
Dit enkel indien er geen recht is op een andere vorm van ondersteuning.

Wie komt in aanmerking?

  • Je voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarden voor de studietoelage van de Vlaamse overheid
  • Je hebt je hoofdinschrijving aan de UGent met een diplomacontract van minstens 27 studiepunten (uitzondering diplomajaar)
  • Je hebt geen recht op een andere vorm van ondersteuning (bv. studietoelage van de Vlaamse overheid, studiefinanciering van de Sociale Dienst, ...)

Heb je minder dan 27 studiepunten en zit je niet in je diplomajaar?
Neem contact met ons op via mail om je specifieke situatie toe te lichten. 

Waarvoor kan je de lening gebruiken?

Het bedrag van de lening wordt beperkt tot het bedrag van de aankoop met een maximum van € 2 000.
Dit voor de aankoop van een laptop, toebehoren, verzekeringen, servicediensten en een extern scherm voor thuisgebruik. 

afgesloten in academiejaar 2022-2023 loopt maximum over 1 academiejaah3>

De volledige lening moet ten laatste terugbetaald worden:

  • tegen 30 september 2023
  • binnen de 3 maand na stopzetting, bij het stopzetten van je studies

Je betaalt enkel het geleende bedrag terug, er worden geen intresten aangerekend bij een tijdige terugbetaling.

Hoe vraag je de lening aan?

De aanvraag kan je indienen via Oasis in 'het studentenportaal van de Sociale Dienst'.
Bezorg ons binnen de maand na het ontvangen van de lening, een aankoopbewijs.

Bij de Sociale Dienst zijn er allerlei mogelijkheden van studiefinanciering en je kan ook een voorschot krijgen op je studietoelage van de Vlaamse overheid.