Studiegeld permanente vorming (PEV) 2014-2015

Berekeningswijze studiegeld

Het studiegeld bestaat uit het vast bedrag (€ 61,90) + (in de meeste gevallen) een bijkomend bedrag voor de opleiding.

Bondige lijst

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Actuele filosofie
€ 61,90

Boeddhisme
€ 61,90 + € 25,00 = € 86,90

Low Countries
€ 61,90
voor UGent en exchange studenten: gratis

Historische Europese letterkunde
€ 61,90

Hedendaagse literatuur
€ 61,90

Taalkunde
€ 61,90

Jazz
€ 61,90 + € 58,10 = € 120

Christendom
€ 61,90 + € 50 = € 111,90

Osmaanse cultuurgeschiedenis
€ 61,90

Faculteit Rechtsgeleerdheid

 

Bemiddeling (interuniversitair: UGent – UA) en (interfacultair met de faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen)
Basismodule: € 61,90 + € 1188,10 = € 1250
Uitstroommodule: € 61,90 + € 938,10 = € 1000
(Bij inschrijving voor 2 of 3 modules wordt een korting van € 150,00 op het inschrijvingsgeld van de 2e en 3e module toegekend)

Havenbeheer
€ 775,00
Per module:  € 250,00 (enkel te volgen mits toelating van coördinator).
Inschrijven in faculteit.

Forensische gedragswetenschappen (interfacultair met de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen)
€ 61,90 + € 688,10 = € 750

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Arbeidsgeneeskunde (interuniversitair: UA – Ugent – KUL – VUB)
€ 61,90 + € 250,00 = 311,90

Beginselen der elektrocardiografie (ECG)
€ 61,90 +€ 40,00 = € 101,90
(studenten ingeschreven voor de masteropleiding Geneeskunde UGent:  € 61,90)

Bijzondere bekwaamheid in de pelvische reëducatie (interuniversitair: UGent –UA - KU Leuven – VUB) Inschrijven via UA

Endodontologie
3 academiejaren
EER-landen: € 61,90 + € 1867,00 = € 1928,90 per jaar.
Niet EER-landen: € 61,90 + € 10000 = € 10061,90 per jaar.
Jaar 3: € 61,90

Forensische gedragswetenschappen (interfacultair met de faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen en faculteit Rechtsgeleerdheid)
€ 61,90 + € 688,10 = € 750

Forensische psychiatrie en psychologie
2 academiejaren
AJ 2014-2015 = jaar 1:  Inschrijven via UA

Humane genetica (interuniversitair: KU Leuven – ULB – Ugent – VUB – UCL – UA – ULG – IPG)
€ 61,90 + € 140,00 = € 201,90

Inleiding tot de medische ethiek betreffende onderzoek op mensen
Inschrijven in faculteit: € 50,00

Introduction to Laser Physics and the safe use of Lasers in Dentistry
€ 61,90 + € 1650,00 = € 1711,90

Kindertandheelkunde
3 academiejaren
EER-landen: € 61,90 + € 1867,00= € 1928,90 per jaar
Niet EER-landen: € 61,90 + € 10000,00 = € 10061,90 per jaar

Laser and Esthetics in Dentistry
€ 61,90 + € 2500,00 = € 2561,90

Laser assisted Paediatric Dentistry
€ 61,90 + € 2500,00 = € 2561,90

Oedeemtherapie
€ 61,90 + € 2398,10 = € 2460

Orthodontie
4 academiejaren
Jaar 1,2,3:
EER-landen: € 61,90 + € 1400 = € 1461,90 per jaar
Niet EER-landen: € 61,90 + € 20000 = € 20061,90 per jaar
Jaar 4: € 61,90 per jaar

Parodontologie
3 academiejaren
EER-landen: € 61,90 + € 1867,00 = € 1928,90 per jaar
Niet EER-landen: € 61,90 + € 25000 = € 25061,90 per jaar
Jaar 3: € 61,90

Partnerrelatie, gezins- en systeempsychotherapie (interfacultair met de faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen)
Herinschrijvingen (jaar 4): € 61,90 + € 1638,10 = € 1700 per jaar
Nieuwe inschrijvingen (jaar 1): € 61,90 + € 1738,10 = € 1800 per jaar

PEV tot audicien
€ 61,90 + € 150,00 = € 211,90

Radioprotectie, diagnostisch gebruik van X stralen
Diploma Arts of diploma master in de Geneeskunde: € 61,90 + € 200 = € 261,90
Studenten master in de Geneeskunde (met toelatingsbrief): € 61,90

Reconstructieve tandheelkunde
3 academiejaren
EER-landen: € 61,90 + € 1867,00 = € 1928,90 per jaar
Niet EER- landen: € 61,90 + € 18000 = € 18061,90 per jaar

Seksuologie (interfacultair met de faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen)
2 academiejaren.
€ 61,90 + € 1638,10 = € 1700

Sportgeneeskunde
€ 61,90 + € 640,00 = € 701,90

Tabacologie en rookstopbegeleiding (interuniversitair met KU Leuven)
€ 61,90 + € 438,10 = € 500

Ziekenhuismanagement
€ 61,90 + € 437,00 = € 498,90

Faculteit Diergeneeskunde

Internship
€ 61,90

Residency
2, 3 of 4 academiejaren
€ 61,90

Vakdierenarts kleine huisdieren
2 academiejaren
per jaar: € 61,90 + € 2938,10 = € 3000

Vakdierenarts rund
2 academiejaren
jaar 1: € 61,90 + € 3338,10 = € 3400
jaar 2: € 61,90 + € 2778,10 = € 2840

Wetenschappelijk onderzoek
2 academiejaren
€ 61,90 voor AJ 2014-2015

Fysiotherapie bij huisdieren
basismodule: € 61,90 + € 1088,10 = € 1150

Fysiotherapie bij huisdieren
diersoort-specifieke module 'Hond' (AJ 2014-2015): € 61,90 + € 2238,10 = € 2300

Fysiotherapie bij huisdieren
diersoort-specifieke module 'Paard' (AJ 2015-2016): € 61,90 + € 2088,10 = € 2150

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen (lijst voor 2013-2014, wordt nog aangepast voor 2014-2015)

 

Armoede en participatie
€ 61,90 + € 350 = € 411,90

Bemiddeling (interuniversitair: UGent – UA) en (interfacultair met de faculteit Rechtsgeleerdheid)
Basismodule: € 61,90 + € 1188,10 = € 1250
Uitstroommodule: € 61,90 + € 938,10 = € 1000
(Bij inschrijving voor 2 of 3 modules wordt een korting van € 150,00 op het inschrijvingsgeld van de 2e en 3e module toegekend)

Gedragstherapie kinderen en jongeren ( interuniversitair UGent – KU Leuven)
3 academiejaren
€ 61,90 + € 1738,10 = € 1800 per jaar
Inschrijven jaar 1 (AJ 2014-2015) = UGent
Inschrijven jaar 2 en 3 = KULeuven

Gedragstherapie volwassenen
3 academiejaren
€ 61,90 + € 1738,10 = € 1800 per jaar

Klinische neuropsychologie (interuniversitair: KU Leuven  - UGent – VUB)
2 academiejaren
€ 61,90 + € 928 = € 989,90 per jaar

Klinische psychodiagnostiek voor kinderen (interuniversitair: UGent – VUB – KU Leuven)
Tweejaarlijkse cycli
€ 61,90 + 938,10 = € 1000 per jaar

Partnerrelatie, gezins- en systeempsychotherapie (interfacultair met de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen)
4 academiejaren
herinschrijvingen jaar 4:
€ 61,90 + € 1638,10 = € 1700 per jaar
nieuwe inschrijvingen:
€ 61,90 + € 1738,10 = € 1800 per jaar

Psychoanalytische therapie met kinderen en jongeren vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief
3 academiejaren - AJ 2014-2015 = 2de jaar nieuwe cyclus
€ 61,90 + 1638,10 = 1700 per jaar

Psychoanalytische therapie met volwassenen vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief
4 academiejaren
€ 61,90 + € 1638,10 = € 1700 per jaar

Psycho-oncologie (interuniversitair: UGent – KU Leuven – VUB -  UHasselt – UA – Cedric Hèle Instituut – Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen)
Tweejaarlijkse cycli
€ 61,90 + € 1338,10 = € 1400 per jaar

Seksuologie (interfacultair met de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen)
2 academiejaren
€ 61,90 + € 1638,10 = € 1700 per jaar

Forensische gedragswetenschappen (interfacultair met de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en faculteit Rechtsgeleerdheid)
€ 61,90 + € 688,10 =  € 750

Faculteit Farmaceutische wetenschappen

Stage Ziekenhuisfarmacie
€ 61,90

Stage Industrieapotheker
€ 61,90

Initiële aanrekening

Bij inschrijving krijg je direct een definitieve factuur, behalve voor een permanente vorming met meerdere tarieven. Voor die opleidingen betaal je initieel het vast bedrag en krijg je later de definitieve factuur.

Contact

studiegeld@UGent.be