Vrijstellingen

Vrijstellingen zijn mogelijk op basis van eerder eerder verworven kwalificaties (EVK) of op basis van eerder verworven competenties (EVC).

Voor wie al een specifiek diploma heeft (van een hogeschool of universiteit) zijn er heel wat wegen naar een masterdiploma (via schakel- en voorbereidingsprogramma’s of verkorte bachelors).

Heel wat mensen vallen echter uit de boot bij die gestructureerde programma's maar hebben toch studiebewijzen en/of ervaring die relevant kunnen/kan zijn voor de opleiding. In dat geval is het mogelijk om vrijstellingen aan te vragen en eventueel vermindering van studieomvang te krijgen.

Vrijstellingen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK)

Wat is een EVK?

EVK's of eerder verworven kwalificaties verwijzen naar een binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een formeel leertraject met goed gevolg werd doorlopen. Voorbeelden hiervan zijn onder meer: diploma's, creditbewijzen, getuigschriften, binnen- of buitenlandse studiebewijzen, attesten van opleidingen waarvoor je een examen hebt afgelegd.

Wanneer kom je in aanmerking?

 • Bekijk het programma van je (toekomstige) opleiding in de Studiekiezer. Je kan elk opleidingsonderdeel aanklikken en de bijhorende studiefiche openen.
 • Ben je van mening dat er overeenstemming is op het vlak van inhoud, aantal studiepunten en eindcompetenties met vakken waarvoor je eerder een creditbewijs hebt behaald? Dan kan je een vrijstellingsaanvraag indienen.

Deadlines

  Uiterste indiendata voor vrijstellingsaanvragen:

  • voor vakken van het eerste semester: 14 november
  • voor vakken van het tweede semester en voor jaarvakken: 28 februari

  Vrijstelling aanvragen

  Nieuw: vanaf 23/01/2023 doe je als (toekomstige) student aan de UGent je vrijstellingsaanvraag via Oasis

  Procedure

  • Stap 1: Registreer je of meld je aan in Oasis en klik in het linkermenu in de tab Curriculum op Vrijstellingen.
  • Stap 2: Maak een nieuwe aanvraag aan via ‘Aanvraag toevoegen’ en vul alle gevraagde gegevens in. Controleer je voorgeschiedenis (of vul aan) en selecteer de juiste opleiding.
  • Stap 3: Voeg één of meerdere opleidingsonderdelen toe waarvoor je een vrijstelling wil aanvragen.
  • Stap 4: Voeg één of meerdere opleidingsonderdelen toe op basis waarvan je deze vrijstelling aanvraagt met alle vereiste gegevens.
  • Stap 5: Voeg alle nodige documenten toe om je aanvraag te staven. Opgelet: ga vooraf na of er specifieke vereisten zijn in de faculteit (en opleiding) waar je de vrijstelling aanvraagt.
  • Stap 6: Voeg eventueel een opmerking en/of motivatie toe aan je aanvraag.
  • Stap 7: Controleer of je alle gegevens correct hebt ingevuld en alle verplichte bijlages hebt toegevoegd en dien je aanvraag in.

  Na het indienen van jouw aanvraag kan je de status van jouw dossier in Oasis opvolgen. Je wordt ook via e-mail op de hoogte gebracht als de status van je dossier aangepast en/of afgehandeld is.

  Handleiding

  Bijkomende info per faculteit

  Lees voor je de procedure start grondig de info van de faculteit waar je de vrijstelling wil aanvragen. Soms gelden er bijkomende voorwaarden of instructies naargelang de opleiding.

  Vrijstellingen op basis van eerder verworven competenties (EVC)

  Wat is een EVC?

  Tijdens je studies kan er rekening gehouden worden met eerder verworven competenties (EVC's). Eerder verworven competenties zijn kennis, vaardigheden en attitudes die men buiten de universiteit heeft opgedaan tijdens ervaringen in bijvoorbeeld het werk, vrijwilligerswerk, hobby's of verenigingsleven. Deze ervaringen zijn niet door een studiebewijs bekrachtigd, maar kunnen overeenkomen met competenties uit een bachelor en/of masteropleiding.

  Bekwaamheidsonderzoek starten

  Deze opgedane ervaring kan via het doorlopen van een bekwaamheidsonderzoek erkend worden, je ontvangt dan een bewijs van bekwaamheid. Met dit bewijs van bekwaamheid kan je dan vrijstellingen aanvragen. EVC's leiden dus niet rechtstreeks naar vrijstellingen!

  Voor meer informatie neem contact op met sophie.decoene@ugent.be.