500 studentenkamers gezocht

Universiteit Gent zoekt een huurovereenkomst voor 500 studentenkamers in Gent (en deelgemeenten) - Merelbeke vanaf 2024.

Type huurovereenkomst

 • Locatie: Gent (en deelgemeenten) - Merelbeke
 • Duurtijd huurovereenkomst: min. 20 jaar - maximum 33 jaar
 • Aanvangsdatum huurovereenkomst: zomer 2024 - uiterlijk 1 september 2024

Bijzondere voorwaarden

 • Studentenkamers in een:
  bestaand gebouw dat nog niet bestemd is voor studentenhuisvesting maar waarvoor reeds een concreet ontwerp en een concrete planning bestaat om de bestemming te wijzigen naar studentenhuisvesting op datum van deze aankondiging 
  OF in een nog op te richten maar reeds voor studentenhuisvesting vergund gebouw 
  OF in een nog op te richten gebouw waarvoor reeds een concreet ontwerp voor studentenhuisvesting en een concrete planning bestaat op datum van deze aankondiging.
 • De studentenkamers moeten instapklaar zijn en minstens voldoen aan alle wettelijke, decretale en reglementaire minimumnormen.
 • De studentenkamers worden bij voorkeur op één locatie aangeboden.
 • De voorkeur gaat uit naar een omvang van 500 studentenkamers.
 • De UGent staat in voor het huurdersonderhoud.
 • De UGent organiseert de exploitatie (i.e. verhuur aan studenten).

De Universiteit Gent is op zoek naar studentenhuisvesting waarbij zij erover wenst te waken de bestaande studentenhuisvestingsmarkt te willen vrijwaren voor particuliere huurders, doch een prospectie wenst te doen naar de op datum van publicatie reeds bestaande plannen voor de creatie van extra huisvesting die voor een huur door de UGent in aanmerking kan komen.

Voorstel indienen

De voorstellen moeten minimaal het volgende omvatten:

 • een beschrijving van het/de voorgestelde gebouw(en) met aanduiding van de locatie;
 • de informatie die het mogelijk maakt te beoordelen of het gebouw voldoet aan de vereisten opgesomd in de aankondiging;
 • een voorstel van prijs;
 • een voorstel van duurtijd.

De voorstellen zullen beoordeeld worden op grond van volgende minimale evaluatiecriteria: prijs, locatie, omvang en duurtijd overeenkomst.

Bezorg je voorstellen (in Word-formaat en met e-ID ondertekende PDF-versie) uiterlijk op 15 april 2022 om 23u59 aan francis.ascoop@ugent.be

Contact

Particulieren, professionelen, overheden en organisaties die geïnteresseerd zijn in het indienen van een voorstel en die nadere informatie wensen, kunnen contact opnemen:

francis.ascoop@ugent.be

T. +32 9 264 71 08