Facturatie tijdens coronacrisis - juli

 


Heb je een uitzondering vanaf het begin om jouw wooneenheid te gebruiken?

Dan betaal je voor de hele maand juli (2020) huur minus een EGW-korting tot en met 12 juli (2020). Jouw factuur werd dus als volgt berekend.
De EGW-korting zal hoogstwaarschijnlijk worden omschreven als 'Korting niet-gebruik EGW'.

 • Geen beurs     -> 284,00 euro – 12,00 euro = 272,00 euro
 • Bijna beurs      -> 183,00 euro – 12,00 euro = 171,00 euro
 • Beurs              -> 163,00 euro – 12,00 euro = 151,00 euro

Heb je een uitzondering om terug te keren vanaf 25.05 naar jouw eigen wooneenheid voor de examenperiode?

Dan betaal je de hele maand juli (2020) huur minus de EGW-korting die geldt tot en met 12 juli 2020. Jouw factuur werd dus als volgt berekend.
De EGW-korting zal hoogstwaarschijnlijk worden omschreven als 'Korting niet-gebruik EGW'.

 • Geen beurs     -> 284,00 euro – 12,00 euro = 272,00 euro
 • Bijna beurs      -> 183,00 euro – 12,00 euro = 171,00 euro
 • Beurs              -> 163,00 euro – 12,00 euro = 151,00 euro

Heb je een uitzondering om een kamer op de site Kantienberg te gebruiken voor de examenperiode?

Dan betaal je de hele maand juli (2020) huur minus de EGW-korting die geldt tot en met 12 juli (2020). Jouw factuur werd dus als volgt berekend.
De EGW-korting zal hoogstwaarschijnlijk worden omschreven als 'Korting niet-gebruik EGW'.

 • Geen beurs     -> 284,00 euro – 12,00 euro = 272,00 euro
 • Bijna beurs      -> 183,00 euro – 12,00 euro = 171,00 euro
 • Beurs              -> 163,00 euro – 12,00 euro = 151,00 euro

Heb je gekozen om terug te keren vanaf 13 juli 2020 en heb je de aanvraag goed geregistreerd (!) ?

 • Dan betaal je de hele maand juli (2020) huur minus de korting die je krijgt voor de 12 dagen dat je afwezig was. Jouw factuur werd dus als volgt berekend.

  • Geen beurs      -> 284,00 euro – 113,60 euro = 170,40 euro
  • Bijna beurs      -> 183,00 euro – 73,20 euro   = 109,80 euro
  • Beurs               -> 163,00 euro – 65,20 euro   = 97,80 euro


Heb je ervoor gekozen om niet terug te keren deze zomermaanden?

Dan betaal je uiteraard geen huur voor de maand juli en krijg je een creditnota overeenkomstig jouw beursstatuut. Dit zal resulteren in een nulfactuur.

 • Geen beurs     -> -284,00 euro
 • Bijna beurs      -> -183,00 euro
 • Beurs              -> -163,00 euro

 

Frequently Asked Questions

1)      Door omstandigheden heb ik de factuur van juli helemaal nog niet betaald.

Dit is normaal: je kreeg eerder nog geen factuur toegestuurd voor de maand juli.

2)      Wat met de reeds ontvangen factuur van eerdere maanden?
De bedragen die aan de student via een rechtzetting achteraf gecrediteerd werden, zullen in mindering gebracht worden van eventueel nog openstaande facturen. 
Indien je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS. 
Vb. Indien de factuur van april nog niet betaald werd, kan je dus een creditnota aftrekken van de oorspronkelijke factuur van april. Het resterend bedrag is nog verschuldigd.
Een overzicht van de nog openstaande facturen kan je terugvinden in OASIS.

3)      Wat met reeds (al dan niet teveel) betaalde huurgelden voor juli?
Indien je toch al de factuur betaald hebt zonder het juiste referentienummer, zullen deze gelden correct manueel afgeboekt worden.
Dit zal enige tijd in beslag nemen, dus niet meteen panikeren. 

De bedragen die aan de student achteraf gecrediteerd werden, of de verschillen tussen de eindfactuur en de door jou betaalde bedragen, zullen in mindering gebracht worden van eventueel nog openstaande facturen. 
Indien je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS.

4)      Door omstandigheden had ik al voor juli het volledige bedrag betaald?
Indien je toch al de factuur betaald hebt zonder het juiste referentienummer, zullen deze gelden correct manueel afgeboekt worden.
Dit zal enige tijd in beslag nemen, dus niet meteen panikeren. 

De bedragen die aan de student achteraf gecrediteerd werden, of de verschillen tussen de eindfactuur en de door jou betaalde bedragen, zullen in mindering gebracht worden van eventueel nog openstaande facturen. 
Indien je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS.

5)      Kan je de factuur niet meteen betalen?
Je hebt 60 dagen de tijd om de rekening te betalen, de uiterste betaaldatum staat op de factuur.
Beschik je echter als gevolg van de coronacrisis over minder inkomsten waardoor je het financieel moeilijk hebt? Dan kom je eventueel in aanmerking voor een tussenkomst op maat vanuit de Sociale Dienst of een afbetalingsplan bij de Financiële Dienst. Gelieve desgevallend contact op te nemen via  

6)      Kan ik een overzicht terugvinden van alle bedragen die nog moeten betaald worden of mijn gegevens wijzigen?

Op OASIS kan je alle openstaande facturen/creditnota’s bekijken. 
Er zijn echter nog facturen op komst:

 • in de week van 04.09 verwachten we de factuur van juni uit te sturen.
 • in de week van 14.09 verwachten we de factuur van juli uit te sturen.
 • in de week van 21.09 verwachten we de factuur van augustus uit te sturen.
 • in de week van 28.09 verwachten we de factuur van september uit te sturen.
 • in de eerste dagen van oktober verwachten we de factuur van oktober uit te sturen.

Bekijk zeker jouw gegevens (onder andere bankrekeningnummer) en pas deze indien nodig aan.


7)     Kan ik mijn gegevens wijzigen?

Op OASIS kan je je eigen gegevens beheren.
Bekijk zeker jouw gegevens (onder andere bankrekeningnummer) en pas deze indien nodig aan.

 

8)     Ik betaal via een SEPA bankdomiciliëring. Wanneer zal de te betalen factuur aan de bank aangeboden worden?

De factuur van juni wordt aangeboden in de week van 15.09.2020.

De factuur van juli wordt aangeboden in de week van 29.09.2020.

De factuur van augustus wordt aangeboden in de week van 13.10.2020.

De factuur van september wordt aangeboden in de week van 27.10.2020.

De factuur van oktober wordt aangeboden in de week van 10.11.2020.

 

 
Voor de maand juli 2020 kreeg je een EGW-korting tot en met 12 juli 2020. Jouw factuur werd dus als volgt berekend.

De EGW-korting zal hoogstwaarschijnlijk worden omschreven als 'Korting niet-gebruik EGW'.

 • Geen beurs      -> 445,00 euro – 16,00 euro = 429,00 euro
 • Bijna beurs      -> 346,00 euro – 16,00 euro = 330,00 euro
 • Beurs               -> 326,00 euro – 16,00 euro = 310,00 euro

Frequently Asked Questions

1)      Door omstandigheden heb ik de factuur van juli helemaal nog niet betaald.

Dit is normaal: je kreeg eerder nog geen factuur toegestuurd voor de maand juli.

2)      Wat met de reeds ontvangen factuur van eerdere maanden?
De bedragen die aan de student via een rechtzetting achteraf gecrediteerd werden, zullen in mindering gebracht worden van eventueel nog openstaande facturen. 
Indien je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS. 
Vb. Indien de factuur van april nog niet betaald werd, kan je dus een creditnota aftrekken van de oorspronkelijke factuur van april. Het resterend bedrag is nog verschuldigd.
Een overzicht van de nog openstaande facturen kan je terugvinden in OASIS.

3)      Wat met reeds (al dan niet teveel) betaalde huurgelden voor juli?
Indien je toch al de factuur betaald hebt zonder het juiste referentienummer, zullen deze gelden correct manueel afgeboekt worden.
Dit zal enige tijd in beslag nemen, dus niet meteen panikeren. 

De bedragen die aan de student achteraf gecrediteerd werden, of de verschillen tussen de eindfactuur en de door jou betaalde bedragen, zullen in mindering gebracht worden van eventueel nog openstaande facturen. 
Indien je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS.

4)      Door omstandigheden had ik al voor juli het volledige bedrag betaald?
Indien je toch al de factuur betaald hebt zonder het juiste referentienummer, zullen deze gelden correct manueel afgeboekt worden.
Dit zal enige tijd in beslag nemen, dus niet meteen panikeren. 

De bedragen die aan de student achteraf gecrediteerd werden, of de verschillen tussen de eindfactuur en de door jou betaalde bedragen, zullen in mindering gebracht worden van eventueel nog openstaande facturen. 
Indien je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS.

5)      Kan je de factuur niet meteen betalen?
Je hebt 60 dagen de tijd om de rekening te betalen, de uiterste betaaldatum staat op de factuur.
Beschik je echter als gevolg van de coronacrisis over minder inkomsten waardoor je het financieel moeilijk hebt? Dan kom je eventueel in aanmerking voor een tussenkomst op maat vanuit de Sociale Dienst of een afbetalingsplan bij de Financiële Dienst. Gelieve desgevallend contact op te nemen via  

6)      Kan ik een overzicht terugvinden van alle bedragen die nog moeten betaald worden of mijn gegevens wijzigen?

Op OASIS kan je alle openstaande facturen/creditnota’s bekijken. 
Er zijn echter nog facturen op komst:

 • in de week van 04.09 verwachten we de factuur van juni uit te sturen.
 • in de week van 14.09 verwachten we de factuur van juli uit te sturen.
 • in de week van 21.09 verwachten we de factuur van augustus uit te sturen.
 • in de week van 28.09 verwachten we de factuur van september uit te sturen.
 • in de eerste dagen van oktober verwachten we de factuur van oktober uit te sturen.

Bekijk zeker jouw gegevens (onder andere bankrekeningnummer) en pas deze indien nodig aan.


7)     Kan ik mijn gegevens wijzigen?

Op OASIS kan je je eigen gegevens beheren.
Bekijk zeker jouw gegevens (onder andere bankrekeningnummer) en pas deze indien nodig aan.

 

8)     Ik betaal via een SEPA bankdomiciliëring. Wanneer zal de te betalen factuur aan de bank aangeboden worden?

De factuur van juni wordt aangeboden in de week van 15.09.2020.

De factuur van juli wordt aangeboden in de week van 29.09.2020.

De factuur van augustus wordt aangeboden in de week van 13.10.2020.

De factuur van september wordt aangeboden in de week van 27.10.2020.

De factuur van oktober wordt aangeboden in de week van 10.11.2020.

 


Voor de maand juli 2020 kreeg je een EGW-korting tot en met 12 juli 2020. Jouw factuur werd dus als volgt berekend.

De EGW-korting zal hoogstwaarschijnlijk worden omschreven als 'Korting niet-gebruik EGW'.

 • Factuur           -> 527,00 euro – 24,00 euro = 503,00 euro

Frequently Asked Questions

1)      Door omstandigheden heb ik de factuur van juli helemaal nog niet betaald.

Dit is normaal: je kreeg eerder nog geen factuur toegestuurd voor de maand juli.

2)      Wat met de reeds ontvangen factuur van eerdere maanden?
De bedragen die aan de student via een rechtzetting achteraf gecrediteerd werden, zullen in mindering gebracht worden van eventueel nog openstaande facturen. 
Indien je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS. 
Vb. Indien de factuur van april nog niet betaald werd, kan je dus een creditnota aftrekken van de oorspronkelijke factuur van april. Het resterend bedrag is nog verschuldigd.
Een overzicht van de nog openstaande facturen kan je terugvinden in OASIS.

3)      Wat met reeds (al dan niet teveel) betaalde huurgelden voor juli?
Indien je toch al de factuur betaald hebt zonder het juiste referentienummer, zullen deze gelden correct manueel afgeboekt worden.
Dit zal enige tijd in beslag nemen, dus niet meteen panikeren. 

De bedragen die aan de student achteraf gecrediteerd werden, of de verschillen tussen de eindfactuur en de door jou betaalde bedragen, zullen in mindering gebracht worden van eventueel nog openstaande facturen. 
Indien je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS.

4)      Door omstandigheden had ik al voor juli het volledige bedrag betaald?
Indien je toch al de factuur betaald hebt zonder het juiste referentienummer, zullen deze gelden correct manueel afgeboekt worden.
Dit zal enige tijd in beslag nemen, dus niet meteen panikeren. 

De bedragen die aan de student achteraf gecrediteerd werden, of de verschillen tussen de eindfactuur en de door jou betaalde bedragen, zullen in mindering gebracht worden van eventueel nog openstaande facturen. 
Indien je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS.

5)      Kan je de factuur niet meteen betalen?
Je hebt 60 dagen de tijd om de rekening te betalen, de uiterste betaaldatum staat op de factuur.
Beschik je echter als gevolg van de coronacrisis over minder inkomsten waardoor je het financieel moeilijk hebt? Dan kom je eventueel in aanmerking voor een tussenkomst op maat vanuit de Sociale Dienst of een afbetalingsplan bij de Financiële Dienst. Gelieve desgevallend contact op te nemen via  

6)      Kan ik een overzicht terugvinden van alle bedragen die nog moeten betaald worden of mijn gegevens wijzigen?

Op OASIS kan je alle openstaande facturen/creditnota’s bekijken. 
Er zijn echter nog facturen op komst:

 • in de week van 04.09 verwachten we de factuur van juni uit te sturen.
 • in de week van 14.09 verwachten we de factuur van juli uit te sturen.
 • in de week van 21.09 verwachten we de factuur van augustus uit te sturen.
 • in de week van 28.09 verwachten we de factuur van september uit te sturen.
 • in de eerste dagen van oktober verwachten we de factuur van oktober uit te sturen.

Bekijk zeker jouw gegevens (onder andere bankrekeningnummer) en pas deze indien nodig aan.


7)     Kan ik mijn gegevens wijzigen?

Op OASIS kan je je eigen gegevens beheren.
Bekijk zeker jouw gegevens (onder andere bankrekeningnummer) en pas deze indien nodig aan.

 

8)     Ik betaal via een SEPA bankdomiciliëring. Wanneer zal de te betalen factuur aan de bank aangeboden worden?

De factuur van juni wordt aangeboden in de week van 15.09.2020.

De factuur van juli wordt aangeboden in de week van 29.09.2020.

De factuur van augustus wordt aangeboden in de week van 13.10.2020.

De factuur van september wordt aangeboden in de week van 27.10.2020.

De factuur van oktober wordt aangeboden in de week van 10.11.2020.