Facturatie tijdens coronacrisis - mei

 


De huur van elke bewoner, die niet op de kamer mocht zijn, werd volledig kwijtgescholden voor de maand mei 2020.

Je ontving een twee maal een factuur en een creditnota met hetzelfde negatief bedrag, overeenkomstig jouw beursstatuut.

 • Geen beurs     -> -284,00 euro
 • Bijna beurs     -> -183,00 euro
 • Beurs              -> -163,00 euro

De huur van elke bewoner, die wel op de kamer mocht zijn, werd aangerekend en verminderd met een EGW-korting voor de maand mei 2020.

Je ontving tweemaal een factuur en eenmaal een creditnota met hetzelfde negatief bedrag, overeenkomstig jouw beursstatuut. 

 • Geen beurs     -> 284,00 euro
 • Bijna beurs     -> 183,00 euro
 • Beurs              -> 163,00 euro

 

Daarna werd de afwezigheidskorting en de EGW-korting eveneens gecrediteerd voor het aantal dagen dat je op je wooneenheid mocht verblijven.

De EGW-korting bedraagt 30 euro voor een volle maand.

 

Frequently Asked Questions

1)      Wat met de reeds ontvangen factuur van mei?
De bedragen die aan de student gecrediteerd worden, zullen in mindering gebracht worden van eventueel nog openstaande facturen. Indien je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS. Indien de factuur van april nog niet betaald werd, kan je dus het creditbedrag aftrekken van de oorspronkelijke factuur. Het resterend bedrag is nog verschuldigd.

2)      Wat met reeds betaalde huurgelden voor mei?
De bedragen die aan de student gecrediteerd worden, zullen in mindering gebracht worden van eventueel nog openstaande facturen. Indien je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS.

3)      Door omstandigheden heb ik slechts een gedeelte voor mei betaald?
Indien je – na aftrek van de creditnota op de oorspronkelijke factuur – nog steeds teveel hebt betaald, én je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS. Indien je - na aftrek van de creditnota op de oorspronkelijke factuur – nog een verschuldigd bedrag hebt, ben je deze nog verschuldigd.

4)      Door omstandigheden heb ik de factuur van mei nog niet betaald?
Indien de factuur van mei nog niet betaald werd, kan je dus het creditbedrag van maart aftrekken van de oorspronkelijke factuur. Het resterend bedrag is nog verschuldigd.

5)      Kan je je wooneenheid mogelijk niet betalen?
Beschik je echter als gevolg van de coronacrisis over minder inkomsten waardoor je het financieel moeilijk hebt? Dan kom je eventueel in aanmerking voor een tussenkomst op maat vanuit de Sociale Dienst of een afbetalingsplan bij de Financiële Dienst. Gelieve desgevallend contact op te nemen via accommodatie@ugent.be 

6)      Op OASIS kan je alle openstaande facturen/ creditnota’s bekijken. Bekijk zeker jouw gegevens (onder andere bankrekeningnummer) en pas deze indien nodig aan.

 
Heb je jouw wooneenheid voor de maand mei 2020 opgeschort?

Dan betaal je uiteraard geen huur voor de maand mei 2020. Je ontvangt een creditnota met een negatief bedrag, afhankelijk van jouw beursstatuut.

 • Geen beurs      -> -445,00 euro
 • Bijna beurs      -> -346,00 euro
 • Beurs               -> -326,00 euro

Heb je ervoor gekozen om jouw wooneenheid niet op te schorten?

Dan betaal je huur voor de maand mei 2020, maar met een EGW-korting (elektriciteit, gas en water) van 40,00 euro. Jouw factuur werd dus als volgt berekend.

 • Geen beurs     -> 445,00 euro – 40,00 euro = 405,00 euro
 • Bijna beurs     -> 346,00 euro – 40,00 euro = 306,00 euro
 • Beurs              -> 326,00 euro – 40,00 euro = 286,00 euro

Frequently Asked Questions

1)      Wat met de reeds ontvangen factuur van mei?
De bedragen die aan de student gecrediteerd worden, zullen in mindering gebracht worden van eventueel nog openstaande facturen. Indien je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS.

2)      Wat met reeds betaalde huurgelden voor mei?
De bedragen die aan de student gecrediteerd worden, zullen in mindering gebracht worden van eventueel nog openstaande facturen. Indien je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS.

3)      Door omstandigheden heb ik slechts een gedeelte voor mei betaald?
Indien je – na aftrek van de creditnota op de oorspronkelijke factuur – nog steeds teveel hebt betaald, én je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS. Indien je - na aftrek van de creditnota op de oorspronkelijke factuur – nog een verschuldigd bedrag hebt, ben je deze nog verschuldigd.

4)      Door omstandigheden heb ik de factuur van mei nog niet betaald?
Indien de factuur van mei nog niet betaald werd, kan je dus het creditbedrag van maart aftrekken van de oorspronkelijke factuur. Het resterend bedrag is nog verschuldigd.

5)      Kan je je wooneenheid mogelijk niet betalen?
Beschik je echter als gevolg van de coronacrisis over minder inkomsten waardoor je het financieel moeilijk hebt? Dan kom je eventueel in aanmerking voor een tussenkomst op maat vanuit de Sociale Dienst of een afbetalingsplan bij de Financiële Dienst. Gelieve desgevallend contact op te nemen via accommodatie@ugent.be 

6)      Op OASIS kan je alle openstaande facturen/ creditnota’s bekijken. Bekijk zeker jouw gegevens (onder andere bankrekeningnummer) en pas deze indien nodig aan.

 


Heb je jouw wooneenheid voor de volledige maand mei 2020 opgeschort?

Dan betaal je uiteraard geen huur voor de maand mei 2020. Je ontvangt een creditnota met het negatieve bedrag van jouw gewoonlijke factuur.

 • Factuur           -> -527,00 euro 

Heb je ervoor gekozen om jouw wooneenheid NIET op te schorten?

Dan betaal je huur voor de maand mei 2020, maar met een EGW-korting (elektriciteit, gas en water) van 60,00 euro. Jouw factuur werd dus als volgt berekend.

 • Factuur           -> 527,00 euro – 60,00 euro = 467,00 euro

Frequently Asked Questions

1)      Wat met de reeds ontvangen factuur van mei?
De bedragen die aan de student gecrediteerd worden, zullen in mindering gebracht worden van eventueel nog openstaande facturen. Indien je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS. Aangezien je op jouw wooneenheid verbleef zijn er normaliter geen teveel betaalde bedragen.

2)      Wat met reeds betaalde huurgelden voor mei?
De bedragen die aan de student gecrediteerd worden, zullen in mindering gebracht worden van eventueel nog openstaande facturen. Indien je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS.

3)      Door omstandigheden heb ik slechts een gedeelte voor mei betaald?
Indien je – na aftrek van de creditnota op de oorspronkelijke factuur – nog steeds teveel hebt betaald, én je geen openstaande facturen hebt, zullen de teveel betaalde bedragen worden gestort op de rekening die vermeld staat in OASIS. Indien je - na aftrek van de creditnota op de oorspronkelijke factuur – nog een verschuldigd bedrag hebt, ben je deze nog verschuldigd.

4)      Door omstandigheden heb ik de factuur van mei nog niet betaald?
Indien de factuur van april nog niet betaald werd, kan je dus het creditbedrag van maart aftrekken van de oorspronkelijke factuur. Het resterend bedrag is nog verschuldigd.

5)      Kan je je wooneenheid mogelijk niet betalen?
Beschik je echter als gevolg van de coronacrisis over minder inkomsten waardoor je het financieel moeilijk hebt? Dan kom je eventueel in aanmerking voor een tussenkomst op maat vanuit de Sociale Dienst of een afbetalingsplan bij de Financiële Dienst. Gelieve desgevallend contact op te nemen via accommodatie@ugent.be 

6)      Op OASIS kan je alle openstaande facturen/ creditnota’s bekijken. Bekijk zeker jouw gegevens (onder andere bankrekeningnummer) en pas deze indien nodig aan.