Wooneenheid aanvragen en status opvolgen

 

Je kan de meest courante vragen rond een kameraanvraag hier terugvinden.

Het kan nog...

Een aanvraag voor het lopende academiejaar kan je nog steeds aanvragen, maar doe dit via onderstaand sjabloon:

een LAATTIJDIGE aanvraag indienen voor het HUIDIGE academiejaar 2021-2022

Problemen of vragen rond het indienen van je kameraanvraag? 

Helpdesk Huisvesting

  Je kan een tijdige aanvraag indienen vanaf 1 maart 2022 tot (uiterlijk) 1 mei 2022.

  (Her)aanvragen, ingediend ná 1 mei zullen zonder uitzondering als laattijdig worden beschouwd en niet volgens de prioriteitenlijst worden behandeld.
  Zij sluiten achteraan de wachtlijst aan.

  Aanvraagprocedure

  Je dient je huisvestingsaanvraag uitsluitend online in via het onderaan vermelde platform.

  Hou er rekening mee dat je je huisvestingsaanvraag pas kan indienen na

  • het aanmaken en vervolledigen van je persoonsprofiel
  • het registreren van een bankrekening
  • het registreren van je voorgeschiedenis
  • het registreren en voorleggen van een UGent-opleiding

  De opleiding die je registreert is in geen geval al een definitieve inschrijving. Pas tijdens de zomermaanden zal je je voor deze (of andere) opleiding kunnen inschrijven. De opleiding waarvoor je je nu registreert, kan je te allen tijde (dus ook na het indienen van de huisvestingsaanvraag) wijzigen. Dit heeft geen impact op je huisvestingsaanvraag.
  Ook indien je je uiteindelijk voor een andere opleiding dan oorspronkelijk aangeduid zou inschrijven, heeft dit geen weerslag op je huisvestingsaanvraag.

   

  Wij raden aan om alle informatie in te vullen en geen velden over te slaan, ook indien het geen verplicht veld lijkt te zijn

  Dien je aanvraag onmiddellijk in (zonder eerst te bewaren) om foutieve aanvragen te vermijden.


  Lees de instructies en volg je e-mails goed op.

  Na het indienen van je aanvraag krijg je een bevestigingsmail toegestuurd op het e-mailadres waarmee je je registreerde. 
  Lees de ingevoerde gegevens, vermeld in de e-mail, grondig na en volg desgevallend op: bezorg de benodigde documenten binnen de gestelde termijn van 14 werkdagen.

  Voorwaarden

  Enkele principes voor tijdige aanvragen (=ingediend voor 1 mei):

  -          Een student, die zich voor de 1e keer inschrijft voor een 1e bachelor, krijgt een hogere prioriteit dan een 1e kameraanvraag van een ouderejaarsstudent

  -          Studenten met een studietoelage krijgen een hogere prioriteit

  De beschikbare kamers en studio's worden eind juni toegewezen aan de hand van de prioriteitenlijst.

  Indienen

  Lees deze info voor je de aanvraag start.


  Maak een keuze uit onderstaande aanvraagmogelijkheden. 
  Hou hierbij rekening met je (toekomstig) studentenprofiel:

  OF

   

  Problemen of vragen rond het indienen van je kameraanvraag? 

  Helpdesk Huisvesting


  Bevestigen

  Volg de instructies op OASIS en volg je e-mails goed op.

  Na het indienen van je aanvraag krijg je een bevestigingsmail toegestuurd op het e-mailadres waarmee je je registreerde. Lees de ingevoerde gegevens, vermeld in de e-mail grondig na en volg desgevallend op door de nodige documenten te bezorgen binnen de gestelde termijn van 14 werkdagen.

  Opvolging

  Volg de status van je aanvraag door je opnieuw aan te melden op het administratieplatform OASIS. Selecteer vervolgens, in de menubalk, het academiejaar dat van toepassing is.
  Tip: markeer 16 juni in jouw agenda. Indien gewenst, kan je tot deze datum nog gratis annuleren via .

  STATUS

  DUIDING

  Nog niet ingediend Nog in ontwerpfase
  Ingediend Moet nog worden bevestigd (cf. bevestigingsmail)
  Afgekeurd Komt niet in aanmerking
  Ingediend - dossier volledig Documenten ontvangen
  Toegewezen Huurcontract verstuurd via e-mail
  Contract ontvangen Getekend huurcontract in het bezit van afd. Huisvesting
  Op wachtlijst geplaatst Op wachtlijst geplaatst
  Geannuleerd Geannuleerd

   

  Toewijzing

  De kamers, studio's en flats worden toegewezen volgens de vastgelegde prioriteitenlijsten. Er wordt geen rekening gehouden met of voorrang verleend aan toekomstige studenten met reeds een familielid of kennis in de homes.

  NIEUWS over jouw (her)aanvraag ontvang je - uitsluitend na hoger vermelde bevestiging van je aanvraag - ten vroegste in de laatste week van juni. Enkel huidige bewoners kunnen vroeger reeds hun overeenkomst van ons ontvangen.

  • Toewijzing:

  Je ontvangt via e-mail een huurovereenkomst en een Intern Reglement. 

  Je bezorgt de huurovereenkomst binnen de 14 dagen ondertekend terug. Je tekent digitaal of je stuurt een gescande, manueel getekende versie (geen foto!) door via e-mail naar . Stuur je contract niet op via de post, om vertraging of verlies te voorkomen.
  Huurovereenkomsten die na 14 dagen niet werden terugbezorgd, worden geannuleerd.  

  Eenmaal toegewezen kan de huurovereenkomst enkel nog worden getekend of geannuleerd, er kan niet meer gewisseld worden van wooneenheid. Geef dus een doordachte voorkeur mee bij je aanvraag en sluit op voorhand homes uit (max. twee) waar je geen kamer wil huren.

  • Wachtlijst:

  Je ontvangt een huurovereenkomst via e-mail van zodra er een geschikte kamer of studio vrijkomt. Vooral na de examenperiode komen veel wooneenheden vrij. Je wordt hiervan niet op voorhand verwittigd. Voorkom eventuele kosten en volg je aanvraag regelmatig op. Je aanvraag blijft op de wachtlijst staan tot je die schriftelijk annuleert.

   

  Annuleren

  Je kreeg nog geen kamer toegewezen en je staat op de wachtlijst?

  • Je kan je aanvraag gratis annuleren via . Annuleren is sowieso steeds gratis tot 16 juni.

  Je hebt een huurovereenkomst ontvangen?

  • Je annuleert bij voorkeur als antwoord op je huurovereenkomst of  met het e-mailadres waar je de aanvraag mee hebt ingediend.
   Een administratieve kost van 75 euro zal worden aangerekend via factuur. 
  • Annuleer je omdat je niet in aanmerking komt (niet ingeschreven aan UGent voor 27 studiepunten of meer onder diplomacontract, masterdiploma reeds behaald, ...)? 
   Bezorg ons hiervan een bewijs . In dat geval zal er geen factuur volgen.
  • Annuleer je omdat je niet je home van voorkeur hebt gekregen? Je kon bij je aanvraag twee homes uitsluiten waar je geen kamer wil huren en de andere (minstens) twee in de volgorde plaatsen van je voorkeur.
   Intern verhuizen kan enkel indien er geen wachtlijst meer is. Het staat je vrij om de huurovereenkomst te weigeren: een nieuwe aanvraag kan hierna worden ingediend, die achteraan de wachtlijst zal aansluiten. De vergoeding blijft echter verschuldigd.

  Je hebt een huurovereenkomst ontvangen maar je bezorgt niet tijdig een getekend exemplaar aan onze afdeling?

  •  Zonder uitzondering volgt een factuur met de administratieve kost van 75 euro. 

  Je annuleert een getekende huurovereenkomst minimum drie maanden voor de ingangsdatum van het contract?

  Je annuleert een getekende huurovereenkomst minder dan drie maanden vóór de ingangsdatum?

  • Er is een opzeggingsvergoeding verschuldigd van twee maanden standaardhuur. Je annuleert als reactie op je huurovereenkomst of

  Je hebt een huurovereenkomst getekend dat reeds is ingegaan?

  • Bekijk dan hier de annuleringsmogelijkheden.

  Je vindt alle informatie terug in het intern reglement.

   

  Meer informatie