Jobstudent bij afdeling Huisvesting

Werken als jobstudent bij de afdeling Huisvesting

Afdeling Huisvesting doet - zoals veel afdelingen aan de UGent - vaak beroep op studenten om ons bij te staan en actief bij te dragen tot de werking van onze dienstverlening.
We stellen dan ook geregeld studenten te werk, steeds via een contract met de jobdienst, dit zowel tijdens de vakantieperiodes als tijdens het academiejaar; voor jobs zoals bezoekdagen, communicatie- en veiligheidscampagnes, toezichtopdrachten, inventarisering, ...
We werken graag samen met frequent voor ons werkende jobstudenten, die de werking van onze afdeling en betrokken diensten reeds goed kennen. De ideale jobstudent is dan ook een homebewoner in één van onze homes, maar dat is niet altijd een bindende voorwaarde.

Het al dan niet ingaan op aangeboden jobs, concreet het al dan niet invullen van de doodle, heeft geen invloed op het aanbod van eventuele toekomstige opdrachten.
Tot tegenbericht blijf je in de opgenomen lijst staan van jobstudenten en zullen we je blijven aanschrijven voor dergelijke studentenjobs.

Werkwijze bij openstaande opdrachten

Indien de afdeling op zoek is naar homebewoners of studenten die de werking van onze afdeling goed kennen, worden er sporadisch e-mails gestuurd met jobaanbiedingen. We proberen deze e-mails te beperken tot tweemaal per maand. Studenten die interesse hebben om op een of meerdere van de openstaande shifts te werken, kunnen via de gebruikte tool hun volledige naam ingeven.
Het invullen gebeurt dus op een "first come first served" basis. Deze gegevens worden doorgegeven aan de jobdienst van de Universiteit om een contract op te maken. Je zal worden uitgenodigd door de jobdienst wanneer je contract klaar ligt om te tekenen.

 

Voorwaarden bij onze opdrachten

  1. Een actieve inschrijving bij de jobdienst van de UGent als regulier student voor het huidige academiejaar
  2. Minstens een dag voor je de job aanvangt een Code of Conduct ondertekend aan ons onthaal bezorgd hebben (steeds aan het onthaal te verkrijgen)
  3. Daadwerkelijk en op tijd (lees: vijf minuten vooraf) aanwezig zijn aan het onthaal van afdeling Huisvesting of andere plaats (desgevallend expliciet beschreven bij de opdracht)
  4. Je contract voor het aanvangen van de opdracht tekenen na verwittiging van de jobdienst

Soms is homebewoner zijn, net geen homebewoner zijn of de gesproken taal een essentiële voorwaarde bij opdrachten.
Lees deze voorwaarden goed na voor je intekent op een shift.

Uiteraard dien je ook rekening te houden met de (sociale) wetgeving en praktische overwegingen.
Je mag je zeker voor meerdere tijdvakken inschrijven - het meermaals werken voor onze afdeling komt de kwaliteit van onze dienstverlening ten goede - maar

  • je mag niet meer werken dan toegelaten (uren per dag, uren per week én uren zonder pauze)
  • je moet op tijd aan je shift kunnen beginnen (als je tot 12u in home A werkt, kan je niet elders om 12u beginnen)
  • voorzie aangepaste kledij (naar het weer als men buiten werkt) en eten (indien je intekent op middag- en avondmomenten zoals 10-14u, 16-20u, ...)
  • hou zelf rekening met je groeipakket (voorheen kinderbijslag), je RSZ-bijdragen en de vraag of je belastingen zal moeten betalen.
    Voor vragen hier rond of je arbeidscontract, je loon of het werken aan de UGent in het algemeen kan je steeds bij de jobdienst terecht.

 

Privacy

Om de privacy van onze bewoners te waarborgen, vragen we studenten die voor ons zullen werken om eenmaal een gedragscode te ondertekenen. Zonder het tekenen van deze verklaring kan je niet werken voor ons en zal je contract geen aanvang kunnen nemen. Je kan een code of conduct   verkrijgen aan het onthaal.
Er worden verschillende e-maillijsten gebezigd, afhankelijk van bijvoorbeeld de soort jobs (essentiële voorwaarde voor opendeurdagen is bijvoorbeeld homebewoner zijn), hoe vaak je al voor onze afdeling hebt gewerkt, ... Het staat de afdeling vrij om studenten voor een betere werking van de dienst in een andere lijst onder te brengen. In elk van deze lijsten worden de op deze pagina vermelde principes gehanteerd.

Door het gebruik van deze lijsten kunnen geïnteresseerde studenten elkaars informatie niet zien of opvragen. Slechts enkele medewerkers van afdeling Huisvesting kunnen de beperkt door jou opgegeven gegevens inkijken. Bij het intekenen van een shift worden jouw gegevens uiteraard wel doorgeven aan de jobdienst van de UGent om een contract op te maken.

Jouw naam, wanneer je deze ingeeft op de gebruikte tool om een shift aan te duiden, is de enige informatie die te zien is door andere kandidaat-jobstudenten.
Jouw e-mailadres zal enkel door medewerkers van afdeling huisvesting worden gebruikt om je te contacteren naar aanleiding de uitoefening van je studentenjob. Andere gegevens uit OASIS zijn slechts raadpleegbaar door dossierbeheerders en zullen slechts in uitzonderlijke omstandigheden worden gebruikt, bijvoorbeeld om bij hoogdringendheid je te kunnen bereiken of om maaltijdvouchers aan te maken.

Jouw gegevens zitten veilig achter de verdeellijst en worden in geen geval meegedeeld aan andere medewerkers van de UGent, inhuurpersoneel, bewoners, jobstudenten of externe firma's.
Om de integriteit van onze lijsten en de privacy van de studenten te waarborgen, vragen we aan de kandidaat-jobstudenten om onze e-mails niet door te sturen naar andere geïnteresseerde studenten of derden.

 

Interesse om mee te werken

Indien je daarvoor openstaat, wordt jouw UGent e-mailadres opgenomen in een afgeschermde UGent verdeellijst voor jobs voor de afdeling Huisvesting.
Inschrijven kan op eenvoudig verzoek door een, uitschrijven kan op eenzelfde eenvoudig verzoek én uit eigen beweging op de interne lijsten zelf.