Prioriteitsonderzoek

Er worden prioriteiten gehanteerd bij het toewijzen van de beschikbare wooneenheden.
Lees de prioriteiten na op dit overzicht. 

Denk je in aanmerking te komen voor een van de prioriteiten (voor een kamer, studio of kamer plus) of wil je dit laten onderzoeken, bezorg dan dit aanvraagformulier ingevuld, en vergezeld van de daarin vermelde documenten, binnen de 14 dagen aan socialedienst@ugent.be