Studie of Onderzoek in de V.S. via BAEF

De prestigieuze beurs van de Belgian American Educational Foundation (BAEF) helpt studies/onderzoek bekostigen aan topuniversiteiten in de Verenigde Staten. De beurzen staan open voor alle disciplines en worden toegekend op basis van competitieve selectie tussen kandidaten van de Belgische universiteiten.

Via cofinanciering vanwege de UGent worden jaarlijks vijf extra beurzen toegekend aan UGent-kandidaten die voldoende hoog scoren binnen de BAEF-selectie. Mede hierdoor zijn de kansen op een beurs vrij hoog.

Aanbod BAEF

 • Beurzen voor een tweejarige masteropleiding; voor houders van een bachelordiploma (of nog te behalen) die nog geen master hebben behaald (tot $60 000 per jaar)
 • Beurzen voor een bijkomende masteropleiding (Graduate Study – 9 maanden); tot max. $60 000 (voor een LLM tot $50 000)
 • Beurzen voor studie in de muziek (9 maand, tot $50 000)
 • Beurzen voor PhD-onderzoek (12 maanden; niet later dan 1 jaar na behalen van je MA-diploma en als nog geen doctoraatsstudent bent); $30 000
 • Beurzen voor doctorandi  (max. 2 jaar bezig) tot $30 000 voor 12 maand
 • Beurzen voor post-doc onderzoek (tot $50 000).

Een gedetailleerd overzicht van de actuele beursbedragen, de beoogde verblijfsperiodes en extra financieringskanalen vind je op de website van BAEF.

Voorwaarden

 • De Belgische nationaliteit bezitten
 • Zeer goede beheersing van het Engels (TOEFL iBT 100/120 of IELTS 7,5/9)
 • Een Belgisch bachelor-, master- of doctoraatsdiploma te behalen in het academiejaar van de aanvraag of al behaald hebben
 • Uitstekende studieresultaten (een grote onderscheiding of meermaals onderscheiding) kunnen aantonen

Aanvraag

Deadline voor indienen van het volledige aanvraagdossier is 31 oktober. Pre-applicatie kan vanaf midden juli.

Het aanvraagdossier bestaat uit:

 • Je CV
 • Ervaring en evt. verwezenlijkingen op onderzoeks- of ander vlak
 • Een autobiografisch essay (max. 1 pagina)
 • Studie- of onderzoeksplan
 • Instellingen in de V.S. waar je wil studeren of onderzoek doen en hebt geappliceerd
 • Je motivatie (o.m. het belang van je verblijf in de VS voor je studie/onderzoek, het grotere kader van je plannen)
 • Aanbevelingsbrieven

Alle nodige informatie met betrekking tot de beursaanvraag is beschikbaar op de BAEF website. Naast de beursaanvraag bij BAEF moet je ook appliceren voor toelating bij Amerikaanse universiteiten (minstens 3) en tijdig een aantal tests (taal- en/of kennistests) afleggen.

Selectieprocedure

Na een beoordeling van het aanvraagdossier worden kandidaten uitgenodigd voor het individueel selectie-interview eind januari (in het Engels) in Brussel.

De selectiejury bestaat uit een 12-tal professoren en academici. Voorzitter is prof. E. Boulpaep (Yale University).

Ondersteuning UGent

 • Infosessies eind oktober oktober) is er tijdens het Welcome Abroad event een sessie over de BAEF beurzen Deze infosessie is bedoeld voor wie zich in oktober van het academiejaar erna kandidaat wil stellen voor een beurs voor verblijf in de VS in het daaropvolgende academiejaar. Zo heb je ruim de tijd om je aanvraag voor te bereiden.
 • Op de jaarlijkse Afstudeerbeurs (maart) is gewoonlijk ook een BAEF-infosessie voorzien.
 • Facultaire coaches
  Voor feedback op je aanvraagdossier kan je – vooraleer je het instuurt- terecht bij het netwerk van Facultaire BAEF-coaches.
 • Interviewtraining
  Kandidaten die door de BAEF worden geselecteerd voor het selectie-interview worden uitgenodigd voor een interviewtraining (december-januari).
 • Indien je een aanvraagdossier overweegt en je wil graag op de hoogte gehouden worden van de extra informatie- en ondersteuningsactiviteiten van de UGent i.v.m. de BAEF-competitie, meld je dan aan bij de UGent-contactpersoon.
  Dat kan ook als je graag een individueel gesprek wenst om jezelf op weg te zetten naar de V.S. met een BAEF-beurs.

  Op 28 september e.k. is er alvast een infosessie gepland voor wie een beursaanvraag overweegt. Vooraf inschrijven is vereist.

  Er zijn 32 plaatsen beschikbaar. Locatie: Pand, Onderbergen 1, zaal Prior 14-15.30u.

BAEF biedt naast bovenstaande beurzen ook beurzen aan voor studenten, onderzoekers en scholars uit Amerikaanse universiteiten die in België willen studeren of onderzoek doen. Meer info via www.baef.be

Contact

Belgian American Educational Foundation
Egmonstraat 11
1000 Brussel
T +32 (0)2 513 59 55
F +32 (0)2 672 53 81
mail@baef.be
www.baef.be

Afdeling Internationalisering

Patricia Burssens
Het Pand, Onderbergen 1
9000 Gent
T +32 (0)9 264 70 13
patricia.burssens@ugent.be