Produceer zelf bronnen

Een scriptie kan enkel bestaan uit literatuuronderzoek. Vaak wordt aan dit theoretische luik nog een toetsing toegevoegd. In een empirisch onderzoek produceer je dus zelf bronnen.

bv. Je stelt een enquête op over het gebruik van nieuwe media.

Hoe?

  • Toets de realiteit om een antwoord op de probleemstelling te formuleren.
  • Beargumenteer de gehanteerde methoden → op basis van de probleemstelling.
  • Gebruik een kwalitatieve of een kwantitatieve methode. Kwalitatief onderzoek leidt tot diepgaande informatie over de inhoud. Kwantitatief onderzoek geeft procentuele verhoudingen weer en bereikt meer respondenten.
  • Verzamel je data bv. met een enquête of een focusgroepgesprek.

  • Voorzie een materiaalsectie in je paper.

Enkele methodes

  • Observeer: je neemt een fenomeen waar en noteert belangrijke informatie. Je interfereert niet. Je beschrijft. Observatie wordt gebruikt bij kwalitatief onderzoek.
  • Maak een enquête: je ondervraagt een grote groep mensen mondeling of schriftelijk op uniforme wijze. Je verwerkt de gegevens statistisch en beschrijft. Enquêtes zijn geschikt voor kwantitatief onderzoek.
  • Interview: je ondervraagt mensen in een onderzoeksgesprek. Interviews passen in een kwalitatief onderzoek.
  • Voer een experiment uit: als je oorzaak-en-gevolg-relaties wil onderzoeken. Experimenten passen in een kwantitatief onderzoek.