Formuleer bondig

Formuleer bondig

In een academische tekst moet je de inhoud met zo min mogelijk woorden uitdrukken. Je selecteert informatie, je vermijdt herhaling en je schrapt overbodige woorden en uitdrukkingen. Onthoud: schrijven is schrappen!

Schrijf niet...

"Vooral wanneer de stadskas in hoge geldnood verkeerde, diende het stadsbestuur zijn toevlucht te nemen tot het aangaan van leningen.

Maar wel...

"Vooral wanneer de stadskas in hoge geldnood verkeerde, moest het stadsbestuur een lening aangaan."

Schrijf niet ...

Keuzes maken doen we massaal elke dag, we kunnen er niet aan ontsnappen. Altijd en overal moet men kiezen. Hoewel bij sommige keuzes men niet stil staat, bijvoorbeeld welke voet je eerst zet als je begint te wandelen. Andere keuzes daarentegen moet men wel bij stil staan, zo moet je even overwegen wat je gaat eten of welke kleren je gaat aan doen die dag. Al die beslissingen beïnvloeden je uiteraard.

Maar wel ...

Kiezen is zowel een bewust als een onbewust proces dat duidelijke implicaties heeft.

Dit zijn voorbeelden van nietszeggende uitdrukkingen: 

  • We kunnen stellen dat…
  • Het is een feit dat…
  • We willen erop wijzen dat…
  • We willen er nadruk op leggen dat…
  • Het is interessant als men weet dat…

Je kan die perfect schrappen in je tekst. Ook zware voorzetseluitdrukkingen moet je vermijden.

Let op dat je niet te bondig formuleert. Zorg ervoor dat een lezer al je stappen kan volgen. Te bondig schrijven hangt meestal samen met vaag taalgebruik en het overslaan van stappen in je redenering.