IOF-projectfinanciering

Je kan IOF-projectfinanciering aanvragen voor cruciale fases in het ontwikkelingsproces van valorisatie-georiënteerde projecten. Zo biedt het IOF steun aan onderzoeksresultaten en -technologie met duidelijk waarde-toevoegend potentieel.

IOF proof of concept funding

Een ConcepTT project omvat de exploratie van een innovatief concept, als een eerste stap naar het demonstreren van een technologische haalbaarheid of bestaande marktbehoefte. ConcepTT-projecten zijn ideaal voor die projecten die binnen een redelijk korte periode beperkte middelen nodig hebben.

StarTT-projecten vormen de overgang van traditionele financieringskanalen voor wetenschappelijk onderzoek naar de toepassings-gerichte ontwikkeling van een valorisatieproject. Het is een flexibele module die gebruikt kan worden om het valorisatiespoor te identificeren en op te starten.

Advanced projecten bieden financiering voor de rijping van technologie of unieke kennis door technische en industriële proof-of-concept te leveren en te verhandelen.

Stepstone projecten worden bij voorkeur toegepast om spin-off georiënteerde projecten te laten incuberen. Het doel van deze middelen is de financieringskloof tussen industriële proof-of-concept en de oprichting van het spin-off bedrijf te dichten.

ConnecTT projecten vormen een financieringskanaal voor projecten waarbij samengewerkt wordt tussen minstens 2 AUGent associatiepartners. Er wordt gestart vanuit innovatieve onderzoeksresultaten of een proof-of concept bij één van de partners. De unieke combinatie van kennis, expertise en middelen aanwezig bij de verschillende partners dragen bij tot het uitwerken van een innovatief concept met het oog op economische valorisatie. 

 

Meer info over het nieuwe ConnecTT-projecttype