Het commercialiseren van intellectuele eigendom

Aandachtspunten bij het commercialiseren van intellectuele eigendom:

  • Type contract: exclusieve of niet-exclusieve licentieovereenkomst of transferovereenkomst;
  • Toepassingsgebied of territorium;
  • Financiële return (bv. royalties, eenmalig bedrag, ...);
  • Minimale prestatie door de commerciële partner.
Voor meer informatie over licentie- en transferovereenkomsten contacteer het legal team van UGent TechTransfer via het GISMO contractportaal.