Missie en partners

Missie

Technology Transfer

De Universiteit Gent en haar Associatiepartners (AUGent) willen een ondernemende kennisinstelling zijn door:

  • Het proactief handelen als motor van de innovatieve kennisregio
  • Het optreden als dienstverlener en inspiratiebron van innovatie voor haar partners

om aldus

  • Een leidende rol te spelen in de ontwikkeling en uitbouw van de innovatieve kennisregio met impact op het regionaal/nationaal en internationaal (Europees) vlak;
  • Erkend te worden als een aantrekkelijke onderzoeks-intensieve en ondernemende kennisinstelling met een aantrekkingskracht die zich uitstrekt over Europa;
  • Bij te dragen aan de economische en maatschappelijke waardecreatie door overdracht van innovatieve kennis en technologie ontwikkeld aan de AUGent;
  • Inkomsten te genereren die toelaten om deze activiteiten verder uit te bouwen, te professionaliseren en te ondersteunen.

Partners

 

AUGent

Artevelde Logo

Howest 

TTO logo