Onderwijsbegeleider vakgroep Omgeving - UGent

(09-08-2021) Als onderwijsbegeleider sta je mee in voor het praktijkgericht onderwijs, inclusief de coördinatie en de innovatie ervan binnen bodemkunde-gerelateerde opleidingsonderdelen op Bachelor- en Masterniveau toegewezen aan de vakgroep Omgeving.

Algemene informatie

 • Functie: Onderwijsbegeleider vakgroep Omgeving
 • Tewerkstellingspercentage: 50%
 • Niveau: functieklasse A
 • Departement: Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; BW20 - Omgeving
 • Uiterste inschrijvingsdatum: 16-08-2021

Over de UGent

De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 8.000 personeelsleden zijn er dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio. De Universiteit Gent telt 11 faculteiten en meer dan 100 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden. De Universiteit Gent voert een actief gelijke kansen en diversiteitsbeleid en moedigt iedereen aan te solliciteren.

Jouw opdracht

Als onderwijsbegeleider sta je mee in voor het praktijkgericht onderwijs, inclusief de coördinatie en de innovatie ervan binnen bodemkunde-gerelateerde opleidingsonderdelen op Bachelor- en Masterniveau toegewezen aan de vakgroep Omgeving.

Dit houdt onder meer in

 • Ontwikkelen, overbrengen en toepassen van praktijkgericht onderwijs met betrekking tot de opleidingsonderdelen Aardwetenschappen, Omgevingswetenschappen, Bodemkunde (zowel bij industrieel ingenieur als bio-ingenieur), Plantenvoeding en bodembeheer, Geïntegreerd project land, water en klimaat
 • kritisch evalueren, vernieuwen en updaten van bestaand(e) practicum/oefeningen/veldwerk/excursies en lesmateriaal
 • begeleiden van oefeningensessies, werkcolleges, practica, excursies, veldwerk, …
 • ontwikkeling en begeleiding van integratiepractica
 • Onderwijsondersteuning
  • opstellen, begeleiden, corrigeren en evalueren van taken en examens
  • faciliteren en opvolgen van de afstemming (inhoudelijk, werkvormen, taakbelasting) van het praktijkgericht bodemkundig onderwijs binnen de opleiding Bio-ingenieur in land, water en klimaat, in overleg met docenten en assistenten
 • Onderwijsinnovatie
  • ontwikkeling van elektronisch leermateriaal
  • ontwikkelen en begeleiden van nieuwe werkvormen en e-learning
  • ondersteunen van docenten en assistenten bij deze nieuwe werkvormen
  • technologische ontwikkelingen in bodemkundige toepassingen opvolgen en/of integreren in het praktijkgericht onderwijs in samenspraak met de docent
 • Studentenbegeleiding
  • organisatie van en feedback aan studenten na opdrachten en examens
 • Info aan toekomstige studenten
  • voortrekkersrol bij de organisatie van infodagen voor de opleiding Bio-ingenieur in land, water en klimaat

Voor meer informatie in verband met de functie-inhoud kan je contact opnemen met Prof. Ann Verdoodt (09/264 60 36) en/of Prof. Stefaan De Neve (09/264 60 61).

Jouw profiel

 • Je bent houder van een diploma van master in de toegepaste biologische wetenschappen, aardwetenschappen of daarmee gelijkgesteld diploma.
 • Je hebt een grondige kennis van fysische, chemische, biologische en spatio-temporele aspecten van bodemkunde
 • Je hebt kennis van, of bent bereid je in te werken in, de aardwetenschappen en hierbij vooral de relatie tussen bodem, lithologie en landschap
 • Je hebt een aantoonbare interesse in interdisciplinaire toepassingen van bodemkunde in klimaatrobuust beheer van land en water
 • Je beschikt over goede pedagogisch-didactische vaardigheden
 • Je hebt bij voorkeur:
  • een pedagogisch diploma of getuigschrift of je bent bereid om een leertraject te volgen met het oog op onderwijsprofessionalisering
  • aantoonbare (praktijkgerichte) onderwijservaring in het Hoger Onderwijs
  • ervaring met het begeleiden van studenten
  • ervaring of sterke interesse in onderwijsinnovatie
 • Je kan een coördinerende rol opnemen
 • Je neemt initiatief en weet je collega’s en studenten te enthousiasmeren en te overtuigen
 • Je beschikt over goede communicatie- en presentatievaardigheden in zowel Nederlands als Engels
 • Je bent flexibel in functie van een variërende invulling van het takenpakket en de werklast doorheen het academiejaar

Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent in het bezit van een diploma van master (of daarmee gelijkgesteld diploma) en je kan een kopie voorzien van je diploma op het moment van je kandidatuurstelling (inclusief een NARIC-gelijkwaardigheidsattest voor diploma’s behaald buiten de Europese Unie)
 • Je bezorgt ons tijdig (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) alle gevraagde documenten (zie 'Interesse?')

Aan de toelatingsvoorwaarden moet voldaan worden op de uiterste inschrijvingsdatum.

Ons aanbod

Je wordt aangesteld in een statutaire functie (vaste benoeming na 12 maanden stage en mits positieve evaluatie) in functieklasse A met een verloning volgens salarisschalen 7.1 t.e.m. 9.2 afhankelijk van de relevante ervaring.

Lees op onze website meer over de ATP-salarisschalen.

We bieden een boeiende job met een aantrekkelijke loopbaan, 35 dagen vakantieverlof aangevuld met jaarlijks vastgelegde brugdagen, een fietsvergoeding, terugbetaling van je abonnement openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, een hospitalisatieverzekering, ecocheques en een ruim vormings- en opleidingsaanbod. Bekijk het volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit een dossierselectie gevolgd door een uitgebreid selectie-interview met de selectiecommissie waarbij de voor de functie vereiste competenties, en i.h.b. de pedagogisch-didactische vaardigheden worden afgetoetst.

We vinden het belangrijk dat elke persoon in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven. Heb je een beperking? Geef ons vooraf een seintje via selecties@ugent.be zodat we redelijke aanpassingen kunnen voorzien.

Voor meer informatie omtrent de selectieprocedure kan je contact opnemen met de afdeling Werving en Selectie via selecties@ugent.be. Let op: stuur je sollicitatie niet via e-mail door maar solliciteer online.

Interesse?

Bezorg ons uiterlijk op 16-08-2021 om 23.59 uur de volgende documenten:

 • Je cv
 • Je motivatiebrief
 • Een kopie van je hoogst behaalde diploma, indien je dit als UGent-medewerker bij je indiensttreding nog niet hebt ingediend
 • Een getuigschrift/attest van vakdidactische kennis
 • Enkel indien je je diploma buiten de Europese Unie behaald hebt: een gelijkwaardigheidsattest van NARIC

Let op: stuur je sollicitatie niet via e-mail door, maar solliciteer online via deze toepassing. Kandidaturen die ons op een andere manier bereiken (vb. via e-mail) kunnen we niet als ontvankelijk beschouwen.

Aan de toelatingsvoorwaarden moet voldaan worden op de uiterste inschrijvingsdatum. Kandidaten die geen bewijs van vakdidactische kennis kunnen voorleggen zijn verplicht dit tijdens hun stage te behalen. Via de SLO biedt UGent dit opleidingsonderdeel aan.

Vragen over online solliciteren? Bekijk de FAQ.