Doctoral Schools

Onderstaand vind je de werkwijze en algemene en bijkomende voorwaarden per cursus om een terugbetaling door je DS te krijgen.

Algemene voorwaarden en werkwijze

1. Het inschrijvingsgeld (incl. boeken en deelname examen) moet eerst aan het IPVW (WE56) betaald worden via een bestelbon opgemaakt in SAP door het secretariaat van je vakgroep. Het bewijs van betaling aan het IPVW bezorg je na afloop van de cursus aan je DS, samen met de andere hieronder vermelde bewijsstukken.

2. Enkel het inschrijvingsgeld (cursus + examen) wordt door je DS terugbetaald. Bij sommige cursussen wordt een boek aangeboden. Het betaalde bedrag voor deze boeken wordt niet door je DS terugbetaald.

3. Je dient alle lessen bij te wonen. Afwezigheden moeten met de nodige documenten gewettigd worden (bv. congres, ziekte, ...). Deze bezorg je aan het IPVW. Na afloop van de cursus ontvang je van het IPVW een aanwezigheidscertificaat via e-mail.

4. Je dient voor elke cursus die je volgt op de website van je DS een 'application form' in te vullen.

5. Na afloop bezorg je aan je DS volgende documenten:

1. Bewijs van aanwezigheid
2. Bewijs van slagen indien er een examen aan de cursus is verbonden
3. Bewijs van betaling van het inschrijvingsgeld aan het IPVW

Bijkomende voorwaarden IPVW-cursusprogramma 2016-2017

1. Statistiek

Meer informatie volgt binnenkort.

Bijkomende voorwaarden IPVW-cursusprogramma 2016-2017

1. Statistiek

1. Module 1 en 8

Maximum één van deze modules kan worden opgenomen als 'transferable skills seminar' in de cluster 'Research and Valorization'.

2. Module 2 t/m 7 en 9 en 10

Maximum drie van deze modules kunnen worden opgenomen als 'specialized course'.

Bijkomende voorwaarden IPVW-cursusprogramma 2015-2016

  1. Statistiek

   1. Module 1 en 2

   Maximum één van deze modules kan worden opgenomen als 'transferable skills seminar' in de cluster 'Research and Valorization'.

   2. Module 3 tot en met 9

   Maximum drie van deze modules kunnen worden opgenomen als 'specialized course'.