Over het meten van kwaliteit van zorg in (woon)zorgcentra

Waar/Wanneer? - Voordracht - Inschrijven? - Andere voordrachten

Waar/Wanneer?

donderdag 20 april 2017 - 19u: voordracht + aansluitende receptie
Faculteit Wetenschappen - Campus Sterre - Krijgslaan 281 - Gent - gebouw S9 - 2e verdieping - Aud.A2

Voordracht

prof. dr. Els Goetghebeur - Vakgroep Toegepaste wiskunde, informatica en statistiek - StatGent Consortium

Wie in de VS een chirurgische ingreep ondergaat kan vooraf nalezen welke sterftekans zij of hij bij een chirurg loopt. Een gestandaardiseerde risico-schatting houdt dan rekening met het soort patiënten dat de chirurg behandelde en hun prognose voor die specifieke ingreep. 

Kan men het effect meten dat een zorginstelling toevoegt aan de kwaliteit van zorg die de bewoners er krijgen? Hoe herkennen we een signaal van afwijkende prestatie te midden van veel natuurlijke variatie? Welk verschil maakt de keuze van het ziekenhuis of woonzorgcentrum voor de uitkomst die diverse groepen patiënten of bewoners mogen verwachten? In deze voordracht gaan we in op wat gemeten wordt, de analyse en het resultaat.

Zorgvuldig gegevens registreren kost tijd en moeite en dus schaarse middelen. In België was het onderwerp lange tijd taboe. Soms was ook de houding ten opzichte van de mogelijk toegevoegde waarde van het verzamelen van gegevens voor de werkvloer hoogstens neutraal. Is goed registreren de moeite waard? Wat levert het op aan kwaliteitsverbetering?  We illustreren dit onder meer met het werk dat het StatGent consortium uitvoert voor de woonzorgcentra in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Het is een vorm van dienstverlening die een brug slaat tussen mathematisch statistisch onderzoek en maatschappelijk engagement.

Inschrijven

Inschrijven kan via de EventManager. De voordracht is gratis en staat open voor iedereen met een boon voor wetenschappen.

Andere voordrachten

Deze voordracht maakt deel uit van een reeks ingericht in het kader van Public Outreach. Zo brengen we actueel onderzoek aan de faculteit wetenschappen tot bij een breed publiek. Bekijk het volledige programma voor 2016-2017.

Wens je voortaan op de hoogte te blijven van deze voordrachten, schrijf je in op onze .