Zot van planten: tien jaar zorgen voor twee dagen bloei van de Reuzenaronskelk

Voor het eerst in tien jaar bloeit een exemplaar van de Reuzenaronskelk (Amorphophallus titanum) in onze Plantentuin. De plant werd opgekweekt uit een vrucht die rechtstreeks vanuit Sumatra (Indonesië) werd opgestuurd.

Ondergrondse knol

De levenscyclus van deze regenwoudbewoner is bijzonder ongewoon en verloopt met rustperiodes. Bij iedere rustfase wordt de knol uit de grond gehaald, gemeten, gewogen, ontsmet en dan in een grotere pot geplaatst. Na een aantal weken of maanden komt dan één nieuw blad te voorschijn. Dit blad blijft een aantal maanden leven. De knol verdubbelt ongeveer in gewicht tijdens elke groeifase.

Geen blad maar bloeikolf

Na het verwelken van het vijfde grote blad was de huidige knol 22 kg zwaar geworden. De knol werd in september verpot, waarna de plant bleef rusten tot in het begin van juni. Midden juni werd de reus wakker en verscheen er een eerste topje. Intussen is de bloeikolf zichtbaar geworden en aan zijn snelle groeifase begonnen. De kolf groeit momenteel ongeveer 15 cm per dag!

Parfum van rottende vis

Kenmerkend voor alle soorten van de Aronskelkfamilie (Araceae) is de vorming van een vlezige bloeikolf waarop de kleine bloemen zitten. Het geheel is omgeven door een zeer bijzonder blad, de spatha. De grootste gemeten bloeikolf van de Reuzenaronskelk is waargenomen in de botanische tuin van Bonn. Hij bereikte een hoogte van 2,74 m vanaf het bodemniveau.

Zoals veel soorten uit deze familie laat de Reuzenaronskelk zich bestuiven door vliegen. Voor het aantrekken van bestuivers produceert de bloeikolf een doordringende stank, die vaak beschreven wordt als de geur van rottende vis. We zijn bijzonder benieuwd naar dit parfum.

Twee avonden bloei

De bloei van de Reuzenaronskelk verloopt in twee fasen, over twee avonden. De eerste avond bloeien de kleine vrouwelijke bloemen, onderaan de kolf, de tweede avond bloeien de kleine mannelijke bloemen, ook onderaan de kolf, maar net boven de vrouwelijke bloemen. Deze bloemen zijn echter verborgen door een grote paarse spatha die de onderste helft van de bloeikolf omgeeft. We schatten dat deze bloei zal gebeuren omstreeks 7 juli.

Reuzenkruid

Inzake bouw is deze reus goed gelijkend op de inheemse Gevlekte aronskelk (Arum maculatum) die in bossen en hagen in de leemstreek zeer algemeen is. Maar hij is wel veel groter, en is eigenlijk een reuzenkruid, een levensvorm die enkel in de tropen voorkomt. Wij kennen deze vorm allemaal lvan de bananenplant.

Naast deze reuzensoort kennen we uit de Afrikaanse en Aziatische tropen nog 150 andere soorten Amorphophallus, waarbij de kleinste amper 10 cm groot wordt.

Bezoek

Je kan deze bijzondere bloei komen bewonderen in de Plantentuin van 10 u tot 17.30u. Omdat de bloei en de daarmee samenhangende geurproductie 's avonds verloopt zal de Plantentuin gedurende de bloeidagen open blijven tot 20 u.

Welke twee dagen dit zijn is nu nog niet met zekerheid te voorspellen. Volg dit op de Facebookpagina van de Vrienden van de Plantentuin Gent.