Biodiversiteit: meer dan biologische verscheidenheid

Biodiversiteit - of biologische diversiteit - is de variabiliteit van levende organismen.
Ze omvat de diversiteit zowel binnen de soorten, tussen de soorten, als van de ecosystemen.
Biodiversiteit is evenwel meer dan de som van alle ecosystemen, of van alle soorten of genetische codes samen.
De rondleiding geeft uitleg over het begrip, het belang en de achteruitgang van de biodiversiteit.

Gids: Magda De Coninck - Hilde Van Crombrugge