Update Plechtige Proclamatie 2019-2020 en 2020-2021 / Update Graduation Ceremony 2019-2020 and 2020-2021

Plechtige Proclamaties 2019-2020 en 2020-2021 - Graduation Ceremonies 2019-2020 and 2021-2022

Foto's / Pictures

2019-2020

2020-2021

Opname/recording livestreams

Livestream voormiddagsessie/morning session (24/04 @09:30).

Livestream namiddagsessie/afternoon session (24/04 @14:00).

Plechtige Proclamaties op zondag 24/04/2022!

Beste promovendi 

De Plechtige Proclamaties 2019-2020 en 2020-2021 gaan door op zondag 24 april 2022 in het UFO, Sint Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent.

Er zijn twee sessies:

  • Studeerde u af in 2019-2020 dan start uw sessie om 09.30 uur (drankjes vanaf 11.30 uur).
  • Studeerde u af in 2020-2021 dan start uw sessie om 14.00 uur (drankjes vanaf 16.00 uur).

Bovenstaande kan wijzigen in het licht van het aantal inschrijvingen en de stand van de 'COVID-barometer'.
Mogen we u vragen de updates en uw mails op te volgen voor mogelijke wijzigingen?

Lees hier de praktische richtlijnen.

Schrijf je hier in. (deadline 18/04 om 12u)

Links naar de livestreams zullen enkele dagen voor het evenement toegevoegd worden op deze website.

De promovendi mogen vergezeld worden door 3 personen.

Eventuele vragen kan je richten aan decanaat.we@ugent.be.

Vriendelijke groeten

Isabel Van Driessche
Decaan van de faculteit Wetenschappen

Graduation Ceremonies on Sunday 24/04/2022!

Dear promovendi,

The Graduation Ceremonies 2019-2020 and 2020-2021 will take place on Sunday April 24, 2022 in the UFO, Sint Pietersnieuwstraat 33, 9000 Ghent.

There are two sessions:

  • If you graduated in 2019-2020, your session will start at 09:30 (drinks as from 11:30).
  • If you graduated in 2020-2021, your session will start at 14:00 (drinks as from 16:00).

The above may change in light of the number of registrations and the status of the 'COVID-barometer'.
May we ask you to follow the updates and your emails for possible changes?

Take note of the practical guidelines.

Register here. (deadline 18/04 12:00)

Links to the livestreams will be added to this website a few days before the event.

The graduates may be accompanied by 3 persons.

Questions can be adressed to decanaat.we@ugent.be.

Best regards,

Isabel Van Driessche
Dean of the Faculty of Sciences

Praktische richtlijnen / Practical guidelines