Resultaten

Per opleidingsonderdeel worden de antwoorden op de meerkeuzevragen en de open commentaren meegedeeld. Op de laatste pagina van het overzicht van de antwoorden op de meerkeuzevragen staat een tabel en een radargrafiek waarin de score per dimensie van de docent vergeleken wordt met de score van die dimensie in het referentiekader. Klik hier voor een voorbeeld van een dergelijk document. Klik hier voor meer uitleg over de gehanteerde terminologie en berekeningen.

Voor een opleidingsonderdeel uit een bacheloropleiding is dit het ‘Referentiekader Bachelorvakken Faculteit Wetenschappen’. Dit wordt opgebouwd uit de resultaten van alle evaluaties van de opleidingsonderdelen geprogrammeerd in de bacheloropleidingen van de Faculteit Wetenschappen, waarbij gecumuleerd wordt over verschillende academiejaren.

Voor een opleidingsonderdeel uit een masteropleiding of postgraduaatsopleiding is dit het ‘Referentiekader Mastervakken Faculteit Wetenschappen’. Dit wordt opgebouwd uit de resultaten van alle evaluaties van de opleidingsonderdelen geprogrammeerd in de masteropleidingen en postgraduaatsopleidingen van de Faculteit Wetenschappen, waarbij gecumuleerd wordt over verschillende academiejaren.

Bij de evaluaties over 2007-2008 en over 2008-2009 kregen de studenten telkens de volledige vragenlijst gepresenteerd. Dit heeft als gevolg dat sommige studenten toch antwoorden geven op de vragen rond veldwerk/excursie/zelfstandig werk, terwijl deze werkvormen niet aanwezig waren in het opleidingsonderdeel. Deze dimensies zijn niet weerhouden als er minder dan 2 respondenten waren, of waar meer dan 90% van de respondenten ‘nvt’ antwoordden. Als hierin toch vergissingen gebeurd zijn, kan dit gemeld worden aan LDO. Het is bedoeling dat studenten in de toekomst enkel de vragenset over de relevante dimensies aangeboden krijgen.