Inleiding Prof. I. Van Driessche, decaan Faculteit Wetenschappen

Beste studiekiezer, beste ouders,

Dit zijn voor iedereen barre tijden, waarin de volksgezondheid uiteraard onze prioritaire zorg is. Daarom heeft UGent de terechte maar moeilijke beslissing genomen om ook dit jaar de infodagen voor studiekiezers niet fysiek te laten doorgaan. Zo missen we de kans om jullie op zaterdag 27 maart te ontmoeten. We beseffen maar al te goed dat dit voor jullie een zeer belangrijke periode is, waarbij je een gemotiveerde en geïnformeerde keuze wil maken voor uw toekomst.

Om jullie zo goed mogelijk te informeren organiseren we op 27 maart chatsessies met proffen, medewerkers en studenten bij je terecht kan met al je vragen. Ook online kan je heel wat informatie vinden die we voorzien hadden voor de infodag. Jullie vinden er, naast algemene informatie over studeren @UGent, ook opleidingsspecifieke informatie over alle bacheloropleidingen die de Faculteit Wetenschappen aanbiedt: wiskunde, informatica, fysica & sterrenkunde, chemie, biologie, biochemie & biotechnologie, geologie, geografie & geomatica.

In een inleidende PPT vinden jullie ook algemene informatie over onze faculteit. Hierin willen we jullie een blik geven op waar we trots op zijn: ons studieaanbod dat jaarlijks wordt bijgewerkt om performante en toekomstgerichte opleidingen aan te bieden; onze studiebegeleiding waarin vele medewerkers actief zijn om inhoudelijke, informatieve en welzijnsondersteuning te bieden; onze internationale contacten; ons internationaal toponderzoek en valorisatie...

We zijn overtuigd van het belang van opleiden van goede wetenschappers, die klaar zijn voor de uitdagingen van het heden en de toekomst. Er zijn kernopdrachten en raakvlakken met wat in onze faculteit gebeurt in diverse gebieden die voor de wereld van vandaag en morgen van belang zijn, zoals bvb. in gezondheidszorg, klimaat, energie, grondstoffen, voeding, mobiliteit, economie... We zijn trots op onze onderzoekers en alumni die op dit moment meewerken aan ontwikkelen van vaccins, aan de zoektocht naar performante zonnecellen, aan ontwikkelen van modellen om mobiliteit te optimaliseren, aan verbeteren van plantengroei voor betere voeding, aan oplossingen voor de klimaatverandering enz.

We hopen dat jullie evenzeer als ons gebeten zijn om te willen bijdragen aan vernieuwingen en ontwikkelingen die voor iedereen een betere wereld maken! STEM richtingen leveren hieraan een cruciale bijdrage en we kijken dus uit naar vele studiekiezers voor deze richtingen om er samen tegenaan te gaan!

Jullie kunnen ons steeds bereiken voor verdere vragen. Hou de website verder in het oog, deze zal in de komende dagen en weken nog aangevuld worden met FAQs, filmpjes van lesgevers, ervaringen van huidige studenten ...

We blijven eraan werken om jullie zo goed mogelijk te informeren!

 

Hou jullie allen goed en hopelijk zien we elkaar in september!

Isabel Van Driessche
Decaan

In naam van het facultair bestuur,
Mieke Adriaens, onderwijsdirecteur
Peter Dawyndt, academisch secretaris
Veerle Cnudde, onderzoeksdirecteur
Geert Dejaeger, directeur externe relaties