Tutoraat

In het academiejaar 2008-2009 is de Faculteit Wetenschappen gestart met een pilootproject rond tutoraat.

Waarom? Voor vele eerstejaarsstudenten is de overgang tussen het middelbaar onderwijs en de universiteit immens. Wat tot nu toe mogelijk was - net op tijd beginnen te studeren vlak voor een examen of toets, of studeren voor maar enkele vakken - zal in de komende maanden blijken een foute aanpak te zijn.
Studeren aan de universiteit vereist een grote zelfstandigheid en discipline. Er wordt verwacht dat je alles zelf kan uitpluizen en regelen, of dat je zelf uitzoekt wie je waarbij kan helpen. Via het tutoraat helpen tutors - dit zijn ouderejaarsstudenten - eerstejaarsstudenten hun weg te vinden in het universitaire leven. Omdat studenten weten wat eerstejaars zoal zorgen kan baren, zijn zij zeker goed geplaatst om een helpende hand toe te steken bij de overgang van middelbare school naar universiteit. Redenen om gebruik te maken van het tutoraat zijn sterk uiteenlopend: je hebt schrik dat je de leerstof te zwaar of te veel zal zijn; je vindt het misschien moeilijk om tot een gezond evenwicht te komen tussen studie en vrije tijd; je weet niet goed of je wel je draai gaat vinden; zal je het leuk vinden op kot ...

Begeleiding in kleine groepjes Op geregelde tijdstippen zit je als eerstejaars samen met de tutor. Dit gebeurt in kleine groepjes. De sessies duren 1h15'. Van jou wordt verwacht dat je hierop aanwezig bent. De tutor helpt en adviseert je met je studie-aanpak. Je krijgt informatie over de te verwachten inhoud en zwaarte van de studie. Tutoren delen hun kennis waardoor je een eerste stap zet in de goede richting van een succesvolle studie. Hij/zij weet uit ervaring hoe het voelt om naar die immense berg leerstof te zitten staren. Je kan er terecht voor extra vragen inzake voorbereiding van practica, opdrachten. Heb je problemen met bepaalde vakinhouden, dan kan je ook te rade bij jouw tutor. Dit staat natuurlijk niet in de weg dat je steeds vakinhoudelijke vragen kan richten tot de verantwoordelijke professor of assistent. Indien nodig zal de tutor je doorverwijzen naar andere vormen van studentenbegeleiding.

Wat kan je verwachten?

 • Hulp bij de aanpassing aan het universiteitsleven
 • Wegwijs in gebouwen, diensten, gangbare praktijken tijdens de eerste weken
 • Ervaringen uitwisselen over aanpassingen aan het kotleven, en het evenwicht tussen studie en ontspanning
 • Inschatting van de zwaarte van de studie
 • Informatie over de te verwachten inhoud
 • Hulp en advies bij je studie-aanpak
 • Eerste hulp bij problemen met bepaalde vakinhouden
 • Vroegtijdig signaleren van knelpunten
 • Steun van iemand die uit ervaring weet hoe het voelt om met de groet pak leerstof om te gaan
 • Extra inlichtingen in verband met de voorbereiding van practica, opdrachten
 • Betere inschatting van je eigen studievoortgang
 • ...

Tutoren delen hun kennis waardoor je een eerste stap zet in de goede richting van een succesvolle studie!

Praktisch

Als eerstejaarsstudent kan je op vrijwillige basis gebruik maken van het tutoraat. Deelname aan het tutoraat is gratis. Wie zich inschrijft is wel verplicht om de sessies bij te wonen. Op geregelde tijdstippen zit je samen met de studententutor. Dit gebeurt in kleine groepjes. De sessies duren ongeveer 1 uur. Van zodra de groepjes zijn samengesteld, word je hiervan op de hoogte gebracht. De eerste sessie van de reeks zal plaats vinden tijdens de eerste week van het semester.

Het tutoraat voor een opleiding wordt georganiseerd wanneer minstens 5 studenten zich hebben ingeschreven.

Ben je geïnteresseerd? Neem contact op met Sandra Vangestel voor inschrijving.