Socrative inzetten als Twitterwall of vragenforum

# vereiste tablets 1 tablet voor alle studenten
vereiste apps Socrative (Android + iPad)
kostprijs app 0 €
vakgebied Alle
hoorcollege/practicum/
werkcollege/veldwerk/microteaching
Alle
WIFI nodig ? Ja
Opmerkingen Deze app werkt ook op kleinere schermen van Smartphones

Bondige beschrijving werkvorm

Socrative inzetten als twitterwall
Socrative inzetten als twitterwall
De app 'Socrative' kan op zodanige wijze ingezet worden zodat ze fungeert als Twitterwall of vragenforum tijdens de les. Bekijk eerst de uitleg over "Directe interactie dmv de app Socrative" als je nog niet vertrouwd bent met Socrative.

Aan het begin van de les (of tijdens een bepaald tijdsvenster ervan) open je een "Short Answer" vraag in Socrative.
Deze openstaande vraag laat de studenten toe een vraag te stellen zonder de lesgever te storen. Eén of meerdere tabletten circuleren in het auditorium zodat de studenten hun vragen kunnen 'posten'. De binnengelopen vragen hoeven niet perse 'live' geprojecteerd te worden.  De docent kan de binnengelopen vragen bekijken, eventueel selecteren en projecteren en dan klassikaal bespreken als het hem uitkomt. Eventueel kunnen ongepaste vragen gewist worden alvorens ze te projecteren.

Praktisch:
Nadat je als docent een "Short Answer"-vraag lanceert geef je best volgende opties aan:
- "Unlimited Student Responses" (zodat eenzelfde student meerdere vragen kan stellen)
- je kan als docent kiezen tussen anonieme vragen of met vermelding van de vraagstelller

Overzicht van de binnengelopen vragen
Overzicht van de binnengelopen vragen

Aanverwante artikels