Unix shell commando's en shell scripting: oefeningen met automatische beoordeling in Dodona

Vakgroep/dienst: Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek (WE02)
Promotor:  Prof. Peter Dawyndt (peter.dawyndt@ugent.be)
Projectmedewerkers: Niels Neirynck (niels.neirynck@ugent.be), Dieter Mourisse (dieter.mourisse@ugent.be), Jonathan Peck (jonathan.peck@ugent.be)


Korte beschrijving van het onderwijsinnovatieproject

In het opleidingsonderdeel Computergebruik (BA1 informatica) leren studenten complexe en tijdrovende taken te automatiseren aan de hand van Unix commando’s en shell scripts. Sinds academiejaar 2017-2018 wordt gebruik gemaakt van de online leeromgeving Dodona (dodona.ugent.be) voor het beoordelen van oplossingen die studenten indienen voor opgelegde oefeningen (longitudinaal toetsen), evaluaties (formatief toetsen) en examens (summatief toetsen). Dit gebeurt aan de hand van een Dodona-judge die speciaal hiervoor werd ontwikkeld door Niels Neirynck (als assistent aangesteld aan de vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek van de faculteit Wetenschappen).

In de loop van de 12 jaar dat het opleidingsonderdeel Computergebruik gedoceerd wordt, werd een hele catalogus aan Unix-opdrachten uitgewerkt als opgelegde oefeningen, evaluatie-oefeningen en examen-oefeningen. Het doel van dit onderwijsinnovatieproject is om deze unieke catalogus aan oefeningen in te brengen in Dodona, te voorzien van automatische beoordeling en in functie daarvan de bestaande Unix-judge verder te ontwikkelen om het beoordelen en de feedback nog beter te ondersteunen.

Beschrijf hoe het onderwijsinnovatieproject aansluit bij één van de thema’s ‘Toetsbeleid en evaluatie’ en ‘Optimalisatie van afstemming met het werkveld (bijvoorbeeld ook via stage en masterproef)’ en ‘Activerend leren’

Sinds academiejaar 2017-2018 wordt Dodona ingezet voor alle evaluaties en examens van het opleidingsonderdeel Computergebruik. Alle verbeteringen aan de Unix-judge vertalen zich rechtstreeks in een betere beoordeling van ingediende oplossingen en dus ook in betere feedback naar de studenten toe. De beschikbaarheid van een grotere hoeveelheid aan oefenmateriaal in Dodona, laat studenten toe om zich op een actievere manier voor te bereiden op oefeningen, evaluaties en examens, waardoor ze ook de vaardigheden beter in de vingers zullen hebben.

Toon aan dat er een link of samenwerkingsverband is met een andere faculteit.

Het lesmateriaal (inclusief de oefeningen) van het opleidingsonderdeel Computergebruik wordt ook gebruikt in de driedaagse cursus “Getting Started with High-Performance Computing (Part I)” die wordt aangeboden als Transferable Skills Training door de Doctoral Schools van de UGent. Deze cursus is dit jaar aan zijn tiende editie toe en wordt jaarlijks gevolgd door 50-60 doctoraatsstudenten.

Het lesmateriaal (inclusief de oefeningen) van het opleidingsonderdeel Computergebruik wordt door prof. Wesley De Neve (vakgroep Elektronica en Informatiesystemen (TW06), faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur; department of Environmental Technology, Food Technology and Molecular Biotechnology (KR01)) ook gebruikt om dit opleidingsonderdeel te doceren aan de Ghent University Global Campus in Zuid-Korea.

In die context wordt het lesmateriaal door de promotor van dit project zowel in het Nederlands als in het Engels aangeboden en kan het op die manier ook internationaal verspreid worden via Dodona.

Doelstellingen van het project + tijdsbesteding

Het doel van dit project is om alle bestaande oefeningen die tijdens de afgelopen 12 jaar ontwikkeld werden voor het opleidingsonderdeel Computergebruik aan te bieden via Dodona. Hiervoor moeten de oefeningen omgezet worden naar het Dodona-formaat, en voorzien worden van testen voor automatische beoordeling. In functie hiervan zal ook de bestaande Unix-judge voor Dodona (ontwikkeld door Niels Neirynck) verder verfijnd worden. Dit werk zal gebeuren tijdens de zomer van 2018.