Stappenplan (on)bezoldigde stages

  1. Lees studiefiche ‘Stage’ en stagereglement van de opleiding
  2. De stagiair zoekt bij voorkeur zelf een stageplaats, zo mogelijk buiten de Universiteit Gent.
  3. De stagiair dient een stagevoorstel in dat de afspraken met de stagebegeleider bevat over de termijn en de inhoudelijke invulling van de stage.
  4. Het voorstel wordt al dan niet goedgekeurd. Indien het voorstel wordt afgekeurd kan stagiair al dan niet een nieuw stagevoorstel indienen.
  5. Indien het om een onbezoldigde stage gaat, zal het stagecontract i.v.m. de juridische verantwoordelijkheden opgesteld worden. De stagiair dient zich in te loggen op de webapplicatie.
   Indien het om een bezoldigde stage gaat, zal een arbeidscontract opgesteld worden.
   Deze contracten dienen ondertekend en gedagtekend te worden door het stagebedrijf, de stagiair, de promotor en de FSA-medewerker (stagecontract) of de Rector (arbeidscontract). Deze contracten worden opgesteld in viervoud.
   Na ondertekening krijgt elke betrokkene een exemplaar (de stagiair, het stagebedrijf, de promotor en de FSA-medewerker).
  6. De stagiair bezorgt de risicoanalyse en werkpostfiche aan de betrokken persoon of dienst (vastgelegd in stagereglement).
  7. Uit de risicoanalyse blijkt of een gezondheidstoezicht nodig is.
   Zo ja en er is sprake van een stageovereenkomst: zal de student contact opnemen met het departement Medisch Toezicht. De student brengt voor de gezondheidscontrole de risicoanalyse, de werkpostfiche, een kopie van de stageovereenkomst en zijn/haar vaccinatiekaart mee. Na de gezondheidscontrole ontvangt de student een ‘formulier voor de gezondheidsbeoordeling’. Dit formulier wordt bezorgd aan de stagebegeleider en aan de betreffende persoon of dienst van de opleiding (vastgelegd in stagereglement).
   Zo ja en er is sprake van een arbeidscontract: het stagebedrijf is verantwoordelijk voor het gezondheidstoezicht. Na de gezondheidscontrole ontvangt de student hiervan een bewijs dat hij/zij aan de betreffende persoon of dienst van de opleiding (vastgelegd in stagereglement) bezorgt.
  8. Eigenlijke stage.
  9. Na het vervullen van de stage worden de onderdelen voor de evaluatie bezorgd aan de opleiding of de promotor. Wanneer en hoe deze beoordeling gebeurt, wordt vastgelegd in de studiefiche en/of het stagereglement.
  10. Zorg dat de stage opgenomen wordt in het curriculum.

   

  Al het bovenstaande geldt onder de voorwaarden van het stagereglement.

  Check ook: FAQ - Stageovereenkomst