Bruker cavity ER 4114 HTR

Cylindrical cavity Bruker ER 4114 HTR (maximum temperature 1273K)

Bruker ER 4114 HTR cylindrical cavity