Universiteit Gent

NL | EN
Om als één van de beste universiteiten ter wereld aan baanbrekend onderzoek te doen, hebben we naast onze ambitie ook heel wat middelen nodig. Steun daarom de UGent en maak het verschil.
Kansrijk studeren

Steun kansrijk studeren

Steeds meer jongeren vinden de weg naar de universiteit, maar nog altijd vormen studenten uit maatschappelijk kwetsbare groepen een minderheid. Het gaat onder meer om studenten uit een kansarm milieu, studenten met een migratieachtergrond, maar ook om studenten die recent naar Vlaanderen gemigreerd zijn en hier een toekomst willen opbouwen (bv. vluchtelingstudenten).

Binnen deze groep bevinden zich heel wat talentvolle, gemotiveerde ‘kansrijke’ studenten. Het beschikken over voldoende financiële draagkracht is echter een belangrijke randvoorwaarde voor studiesucces en daar ontbreekt het deze studenten dikwijls aan. De Vlaamse Overheid voorziet in studietoelagen om studenten die het financieel niet breed hebben te ondersteunen. Maar we stellen vast dat een aantal studenten uit kwetsbare groepen vaak nét uit de boot vallen of omwille van hun bijzondere individuele situatie niet in aanmerking komen.

“Door mijn specifieke situatie als staatloze, kom ik niet in aanmerking voor een tegemoetkoming. Dankzij de steun kon ik tijdens de voorbije examenperiode gebruik maken van een kamer in één van de universitaire homes om geconcentreerd te kunnen studeren.” (Studente 1ba Bio-ingenieurswetenschappen)

Studeren zonder (financiële) kopzorgen moet mogelijk zijn voor elke UGent-student.

De financiële ondersteuning is studiegerelateerd en bestaat uit een toelage waarvan het bedrag wordt bepaald op basis van de individuele noden van de student. Het kan gaan om een tegemoetkoming voor het inschrijvingsgeld, studieboeken, materiaalkosten, een huurtoelage voor studentenhuisvesting, kinderopvang, psychologische begeleiding, …

Schenkers en mecenassen die wensen te steunen, kunnen de UGent schenkingsadviseurs contacteren via Universiteitsfonds@UGent.be of op het nummer 09 264 83 31.

Klik om meer te lezen over het UGent centraal aanspreekpunt voor vluchtelingen of de Beleidscel gender en diversiteit.

 


De UGent steunen is makkelijker dan ooit:
  • Kies het fonds van je voorkeur en stop het in je winkelmandje.
  • Doe een concrete gift per fonds.
  • Vul een bedrag naar keuze in en steun de UGent.
  • Deel je goeie daad op Facebook of Twitter en motiveer zo je vrienden om hetzelfde te doen.
Geef een gift voor dit fonds
Vrije gift
= € 0,00
TOTAAL*
* Giften vanaf 40 Euro zijn fiscaal aftrekbaar voor particulieren.
Voeg toe aan winkelmandje
DEEL VIA
Wat hebben we gerealiseerd?